Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1994 Northridge depreminde hasar görmüs Van Nuys binasının dogrusal olmayan dinamik analizi

The nonlinear dynamic analysis of Van Nuys building damaged in 1994 Northridge earthquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223114 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada amaçlanan, deprem gibi çevrimsel yüklemelere maruz kalan betonarme bir elemanın davranısının ne kadar gerçekçi modellenebileceginin anlasılmaya çalısılmasıdır. Bu kapsamda 1994 Northridge depreminde kayıtları alınan 7 katlı Van Nuys Binası'nın gerçek yerdegistirme degerleri ile Idarc 2.0 dogrusal olmayan analiz programı tarafından betonarmenin çevrim sıkısması, rijitlik azalımı, dayanım azalımı özelliklerinin degisik oranlarda gözönüne alınmasıyla elde edilen teorik yerdegistirmeler arasındaki korelasyon incelenmistir. Betonarme yapı elemanlarının davranıs özellikleri ve betonarme elemanın davranısını temsil eden histeretik modellerden en çok tercih edilen bazı modeller, Van Nuys Binası'nın yapı sistemi ve Northridge depremi karakteristikleri hakkında bilgi verilmistir. Anahtar Kelimeler: Betonarme elemanın histretik davranısı, Histeretik modeller, Northridge depremi, Van Nuys Binası, Idarc.

Summary:

Evaluation of the structural behavior of reinforced-concrete elements subjected to cyclic loadings; such as earthquake loads is carried out in this study. Considering stiffness and strength degradation and pinching effects, calculations are performed for a 7-story RC building structure, namely Van Nuys Building, which had experienced moderate damage during the January 17, 1994 Northridge Earthquake. Theoretical basics of hysteretic relations are discussed in the chapters and the effects of the existence of shear force and axial force are investigated in details. Also practically applicable hysteretic relationships, structural system of Van Nuys Building and characteristics of Northridge earthquake are overviewed. Keywords: Hysteretic behaviour of reinforced concrete, Hysteretic models, Northridge earthquake, Van Nuys Building, Idarc