Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

1994 Northridge depreminde kayıtları alınmış betonarme bir binada modal itme analizi uygulaması

Modal pushover analysis of a reinforced concrete instrumented building that has damaged during the 1994 Northridge earthquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252465 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Binaların deprem performansının belirlenmesinde doğrusal olan yöntemlerle birlikte doğrusal olmayan yöntemler de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 1994 Northridge depreminde kayıtları alınmış 7 katlı betonarme bir binada modal itme analizi uygulaması yapılmıştır. İtme analizi uygulamasında IDARC2D programı ve yapıya uygun histeretik modeller kullanılmıştır. Modal itme analizi (çok modlu itme analizi) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ve FEMA356 yönetmeliklerinin sınır koşulları ayrı ayrı kullanılarak uygulanmıştır. Yapılan hesaplar sonucunda göz önüne alınan yapının performansı DBYBHY göre Can Güvenliği Performans Düzeyi, FEMA 356 yönetmeliğine göre ise Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar yapıdaki gerçek hasar durumları ile karşılaştırılmış ve mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.

Summary:

Lineer and non-lineer procedures can be used to determine the performance level of buildings. In this study, modal pushover analysis (multi-mode pushover analysis) of a 7 storey reinforced concrete building that has damaged during the 1994 Northridge earthquake is performed. The non-lineer software programme (IDARC2D) and most suitable hysteretic model is used during the modal pushover analysis. Analysis is performed separately by the boundary conditions of Turkish Seismic Code(TERDC) and Fema356 standards. Performance level of building is calculated Life Safety Level for Turkish Code and Collapse Preventation Level for FEMA356 code. The comparison of the results with the damage of building was in a good agreement.