Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

2006

1997 Türkiye deprem yönetmeliğinde verilen ikinci mertebe etkileri ile ilgili koşulun irdelenmesi

The investigation of the inter storey drift sensitivity coefficients through the Turkey earthquake code 1997

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223326

Tezi Bul
Özet:

Bu çalısmada, 1997 Deprem Yönetmeliginin (6.10) bölümü altında verilen ikinci mertebeetkileri ile ilgili olan (6.10.2) maddesi irdelenmektedir. Prototipi verilen örnek bir yapıüzerinde, 1., 2., 3., 4. derece deprem bölgeleri ve Z1, Z2, Z3, Z4 zemin sınıfları için,deprem yüklemeleri dogrultusunda ikinci mertebe gösterge degerleri i'ler eldeedilmistir. Sonuçta i degerlerinin yönetmelikte verilen sınır deger olan 0,12'nin altındaçıktıgı görülmüstür. Ayrıca, deneme-yanılma yöntemiyle, aynı yapının her katı içinkolon kesitleri küçültülerek, rölatif kat ötelemelerinin yönetmelikte verilen maksimumsınıra ulasılmasına çalısılmıstır. Bunun sonucunda hesaplanan i degerleri 0,12 sınırdegerinden küçük kalmakla birlikte alt katlarda hesaplanan i degerlerinde artıslaroldugu görülmüstür. 1997 Deprem Yönetmeliginin (6.10.2) kosulu ile benzer olanEurocode 8'deki (4.4.2.2) kosulu için de hesap yapılmıstır. 1997 DepremYönetmeliginden farklı olarak, deplasmanlar, deprem yükü azaltma katsayısı ileçarpılmaktadır. Yapılan hesaplamalarda, i degerlerinin Eurocode 8'de sınır degerolarak verilen 0,10'u astıgı görülmüstür.Anahtar Kelimeler:İkinci mertebe etkileri, Deplasman, TDY 1997

Summary:

In this study the interstorey drift sensitivity coefficients i?s are investigated accordingto the Turkey Earthquake Code 1997 (TEC 1997) and also EUROCODE 8. For a tenstories RC sample building, the interstorey drift sensitivity coefficients i wereinvestigated for the four types of earthquake zones and soil groups. i coefficients werecompared with maximum value of i given in TEC 1997. It was seen that the values ofinter storey drift sensitivity coefficients i?s are less than anticipated maximum value igiven in TEC 1997 for all cases. In order to obtain the maximum relative storeydisplacements given in TEC 1997, column dimensions were reduced by using the trialerrormethod. Thus, the variations of i coefficients were investigated under theextreme conditions. It is seen again that all the i values satisfies the maximum value inTEC 1997. The similar control for the second-order effects exists in Eurocode 8.Different than TEC 1997, displacements are multiplied by structural behaviour factor R,thus i values exceed maximum value given in Eurocode 8.Keywords: Second-order effects, Displacement, TEC 1997