Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1999-2003 yılları arasında Ankara ilinde meydana gelen hırsızlık olaylarında elde edilen parmak izleri ve diğer delillerin analizi

Analysis of obtained finger prints of thief cases of and other evidences that is occured in Ankara between 1999-2003

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 163938 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

142 6. ÖZET: 1999-2003 Yılları Arasında Ankara ilinde Meydana Gelen Hırsızlık Olaylarında Elde Edilen Parmak izleri Ve Diğer Delillerin Analizi : Bu çalışmada: Çankaya ilçesi, Keçiören ilçesi, Altındağ ilçesi, Mamak ilçesi, Etimesgut ilçesi, Yenimahalle ilçesi ile bu ilçelerde meydana gelen; Evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, Otodan hırsızlık, Oto hırsızlığı olayları ele alınıp: 1999-2003 yılları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının artmış olduğu, en fazla hırsızlık olayının sırasıyla Çankaya ilçesi, Altındağ ilçesi, Yenimahalle ilçesi, Keçiören ilçesi, Mamak ilçesi, en azda Etimesgut ilçesinde meydana geldiği ilçelerin nüfus büyüklükleri ile olay sayılarının orantılı olmadığı görülmüştür. En fazla hırsızlık türünün evden hırsızlık olduğu sırasıyla işyerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, en az ise oto hırsızlığı şeklinde gerçekleşmektedir. Hırsızlık olayları mevsimlere göre incelendiğinde, Evden hırsızlık olaylarının en yüksek seviyesinin düzensiz olduğu en az seviyede ise sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde gerçekleştiği, İşyerinden hırsızlık olaylarının en fazla Kış ve İlkbahar mevsiminde en az Yaz mevsiminde gerçekleştiği, Otodan hırsızlık olaylarında en fazla Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde en az Yaz ve Kış mevsimlerinde. Oto hırsızlığı olaylarında ise en fazla Sonbahar ve Yaz mevsimlerinde en az ise Yaz ve Kış mevsimlerinde gerçekleşmiştir. Hırsızlık olayları ay bazında incelendiğinde anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerlerinde yapmış olduğu çalışmalarda elde edilen deliller değerlendirildiğinde bütün olay türlerinde en fazla elde edilen delilin parmak izi olduğu en az ise Kriminal laboratuarlarda incelenecek143 malzemeler olduğu görülmüştür. Kriminal malzemeler içerisinde en çok rastlanılan delil ise olay yerlerinden bulunan Kan örnekleridir. Parmak izi geliştirmede kullanılan kimyasal metotlar içerisinde Gözeneksiz yüzeylere en fazla Super Glue ; Gözenekli yüzeylere en fazla Ninhydrin yöntemleri uygulanmıştır. Tüm veriler bir araya getirilmiş, tablolar oluşturularak istatistiki analizler yapılmıştır, istatiksel çalışmanın başarısı ve elde edilen sonuçların doğruluk seviyesi, konu ile ilgili genel fikir verebilecek doğruluk oranını temsil etmekle beraber yine de sınırlıdır. Anahtar Kelimeler: Olay Yeri İnceleme, Hırsızlık olayları, Delil, Parmak izi

Summary:

144 7. SUMMARY: Analysis of obtained finger prints of thief cases of and other evidences that is occured in ankara between 1999 and 2003: In this study; Çankaya, Keçiören, Altındağ, Mamak, Etimesgut, Yenimahalle district areas were considered for theving from home, workplace, car and car thief: Thief cases have raised up between 1999-2003 and have mostly seen in Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören and least in Etimesgut and there were no correlation between population of the district areas and the number of cases. Home thefts are the most common kind of cases and from workplace and car is followed them. Car thefts are less common cases. Thief cases are also investigated according to seasons. Home thiefs are less seen cases in autumn and spring seasons but generally follow an irregular distribution. Thiefs from workplaces are seen mostly in winter and spring however at least in summer seasons. Thiefs from cars are mostly seen cases in autumn and spring seasons but at least in summer and winter seasons. Car thiefs are mostly seen cases in summer and spring seasons but at least in autumn and winter seasons. There was no correlation between thief cases and month intervals. The fingerprints are mostly obtained evidences that is collected by crime scene investigators and least are crime evidence materials. The most collected crime evidence material is blood samples.145 Super glue for nonpore surfaces and ninhydrines for pore surfaces are used as chemicals in order to develop fingerprints. All data were collected, tables were created and statistical analyses were done. The succes of the statistical analyses and the accuracy of the results can give an idea about the ratios, homewer it is still limited. Keywords; Crime investigation, Thieft cases, Evidence, Finger Print