Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1999-2009 döneminde Türkiye'deki siyasi partilerin Ermeni sorununa bakışı

Political patries approach to the Armenian case (1999-2009)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313252 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Ermeni Sorununa Siyasi Partilerin Bakışı? konulu araştırmayı yaparken, siyasi parti temsilcilerine çeşitli soru sorulmuştur 1915'te vuku bulan olaylar Birleşmiş Milletlerin soykırım tarifine uymadığı konusunda Barış ve Demokrasi Partisi haricinde bütün siyasi parti temsilcileri hemfikirdirler ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The research titled ?Political Parties Approach to the Armenian Case? was made through questioning political party representatives with several questions The fact that ?the incidents which happened in 1915 did not match with the United Nations Genocide definition? was agreed by all political party representatives except Peace and Democracy Party ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.