Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

1999 Düzce depremi yırtılma mekanizmasının, telesismik ve kuvvetli hareket dalga şekilleri kullanılarak birleşik ters çözüm yöntemi ile belirlenmesi

Joint inversion of teleseismic and strong-motion waveforms for the rupture process of the 1999 Düzce earthquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 120034 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 1999 DÜZCE DEPREMİ YIRTILMA MEKANİZMASININ, TELESİSMİK VE KUVVETLİ HAREKET DALGA ŞEKİLLERİ KULLANILARAK BİRLEŞİK TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Nur UMUTLU Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman; YrdDoç.Dr. Altan NECİOGLU Düzce Depremi' nin (Mw - 7.1) yırtılma mekanizmasını belirlemek için telesismik ve kuvvetli hareket dalga şekillerinin birleşik ters çözümü yapılmıştır. İlk olarak "Data Management Center of the Incorporated Research Institutions for Seismology" den (IRIS-DMC) sağlanan telesismik P dalgalarının yer değiştirme dalga şekilleri ters çözümünden, kaynak parametreleri ve fay geometrisi belirlenmiştir. Daha sonra, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi' nden (DAD) sağlanan kuvvetli hareket kayıtları ile telesismik sismogramlarının birleşik ters çözümü yapılmıştır. Düzce Depremi' nin yırtılma mekanizması her iki veri gurubunu açıklamak için belirlenmiştir. Kuvvetli hareket kayıtlan kayma dağılımı çözünürlüğünü iyileştirmiştir. Depremin dış merkezi, kayma dağılımından elde edilen sonuca göre iki pürüz arasında yer almaktadır. Düzce Depremi oldukça küçük bir bölgede, 2.4 km/s hızla iki yönlü bir yırtılma mekanizması ile karakterize edilmiştir. Bu bölge, artçı şokların dağılımı, yüzey kırıklan ve oluşan hasar ile uyumludur. 2001, 50 sayfa ANAHTAR KELİMELER : Düzce depremi, telesismik dalga şekilleri, kuvvetli hareket dalga şekilleri, birleşik ters çözüm, yırtılma mekanizması, pürüz. ı£3S$

Summary:

ABSTRACT Master Thesis JOINT INVERSION OF TELESEISMIC AND STRONG-MOTION WAVEFORMS FOR THE RUPTURE PROCESS OF THE 1999 DUZCE, TURKEY EARTHQUAKE Nur UMUTLU Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geophysics Supervisor AsstProfDr. Altan NECİO?LU The teleseismic and strong motion waveforms were inverted to determine the rupture process of the Duzce, Turkey Earthquake (MK = 7.1). Firstly, the displacement waveforms of teleseismic P waves provided by Data Management Center of the Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS - DMC) were inverted to determine the fault geometry and source parameters. Then, teleseismic data and strong motion seismograms from the Earthquake Research Department (ERD) of General Directorate of Disaster Affairs were jointly inverted. The rupture process of the Duzce earthquake that explains both data sets was estimated. The strong motion data have improved the resolution of the slip distribution. Hypocenter of the earthquake is located between two asperities according to the slip distribution. The Duzce earthquake was characterized by bilateral fault rupture in a rather small zone with the rupture velocity of 2.4 km/s. This zone agrees with the distributions of aftershocks, surface ruptures and damage. 2001, 50 pages Key Words : Duzce earthquake, teleseismic waveforms, strong motion waveforms, joint inversion, rupture process, asperity. \Sr.V