Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

2006

1999 Kocaeli depreminde Adapazarı'nda gözlenen yapısal hasarlarda yakın fay etkilerinin rolü

Role of the near fault effects on the observed structural damage during the 1999 Kocaeli earthquake in Adapazarı

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 172236

Tezi Bul
Özet:

1999 KOCAELİ DEPREMFNDE ADAPAZARTNDA GÖZLENEN YAPISAL HASARLARDA YAKIN FAY ETKİLERİNİN ROLÜ ÖZET 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi verdiği büyük can kayıpları ve büyük maddi kayıplar açısından ülkemizde çok ciddi bir etki oluşturmuş ve ciddi sonuçlar doğurmuştur. Bu önem dolayısıyla deprem özellikleri, depremden etkilenen bölgelerin yerel zemin koşullan, sismik özellikleri, bölgeyi etkisi altında bulunduran fay kırıkları ve oluşan yapısal hasarlar ve nedenleri tez kapsamında ele alınmıştır. Son on yıl içerisinde dünya genelinde meydana gelen şiddetli yer hareketleri incelendiğinde bazılarında diğerlerine nazaran farklılık görülmektedir. Bu farklılıkta bu depremlerin yakın mesafede beklenmedik ölçüde büyük hız sinyal piki vermeleridir. Bölgelerin kınlan faya uzaklığı, fayın kırılma mekanizması ve kırılmanın ilerleme yönü gibi etkiler aynı depremden etkilenen bölgelerde farklı içerikte kayıtlar elde edilmesi ve farklı hasar durumları ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tez kapsamında, bu farklılığın oluşmasında önemli bir etkisi olduğu düşünülen yakın fay etkisi ele alınmıştır. Yakın fay etkilerinin oluşması, oluşma mekanizması, kırılma doğrultu etkisi ve savrulma etkileri yine tez kapsamında ele alınmıştır. Yakın fay etkilerinin bariz bir şekilde görüldüğü Adapazarı inceleme alanı olarak seçilmiştir. Adapazarı'nda İzmit ve Sakarya caddeleri karşılaştırılmıştır. Bu iki cadde, iki cadde arasındaki hasar oranlan arasındaki farklılık dikkate alınarak seçilmiştir. Bu iki caddeye ait 8 adet zemin sondajı elde edilmiş ve bu zemin sondajından elde edilen değerler kullanılarak dinamik zemin parametreleri bulunmuş ve buradan da deprem spektrumları, zemin büyütme grafikleri Proshake bilgisayar programı kullanılarak elde edilmiştir, bu iki cadde arasında ciddi zemin farklılığı olmadığı belirlenmiştir. Bu spektrumlar elde edilirken 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi Sakarya kaydı (İmar İl Müdürlüğünde alınmış olan kayıt) ve 13 eylül 1999 İzmit artçı şokuna ait Adapazarı'nda elde edilen Hastane ve İmar kayıtlan kullanılmıştır Bu bölgelerdeki yapıların dinamik özelliklerinin tespiti amacıyla örnek bir yapı seçilmiştir. Bu yapı Sap2000 bilgisayar programı kullanılarak modellenmiş ve yukarıda bahsedilen deprem kayıtlan kullanılarak zaman tanım alanında çözüm yapılmıştır. Ayrıca kıyas yapılabilmesi amacıyla modal ve spektrum analizi de yapılmıştır. Bu analiz sonucunda bulunan değerler deprem yönetmeliğindeki değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. xı

Summary:

ROLE OF THE NEAR FAULT EFFECTS ON THE OBSERVED STRUCTURAL DAMAGE DURING THE 1999 KOCAELİ EARTHQUAKE IN ADAPAZARI SUMMARY August 17, 1999 Kocaeli earthquake has caused thousands of death and severe impacts for the Turkish economy. With respect to the importance of this earthquake, earthquake properties, geology of the affected region, seismicity, fault ruptures and structural damages encountered during this earthquake have been studied in this thesis. If we investigate severe earthquakes that have occured in the last decade, we can see a main difference that is valid for some of these earthquakes. This difference is that earthquakes have caused large velocity peaks in the near fault regions. Distance from ruptured fault, rupture mechanism of the fault and direction of rupture had caused different damages at near districts for the same earthquake. It is believed that this damage difference was due to near fault effects. In this thesis, near fault effects, directivity effects and fling effects have been investigated. In Adapazari, Izmit and Sakarya streets were choosen as the research field because of significant damage differences. By using the data of eight boreholes drilled in this area, dynamic soil properties had been determined and thereafter earthquake spectrum and soil amplification graphics were calculated with the computer program Proshake. During these calculations, August 17, 1999 Kocaeli Earthquake-Sakarya record together with Hospital and Imar records of September 13, 1999 Izmit aftershock were used. Results of the calculations have showed that soil characteristics of these streets are the same. For the determination of dynamic properties of structures in the earthquake area, one structure was choosen. This structure was analyzed with computer program Sap2000. During this calculation, modal, lineer modal history and linear response spectrum analysis were used and the obtained results have been compared with the related Turkish Earthquake Code recommendations. xn