Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı

19.yüzyıl ortalarında Kal'a-i Sultaniye Sancağı'na bağlı Kumkale kazasının sosyo-ekonomik durumu

Social and economic structure of Kumkale township of Kal'a-i Sultaniye Province in the middle of 19 th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135318 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Bu çalışmada 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti'nin Cezair-i Bahri Sefıd Eyaleti'nin Biga Sancağı'na bağlı Kumkale Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı Osmanlı Arşivi kaynaklan esas alınarak incelenmiştir. Araştırılan bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, üretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelir kaynakları, toprak dağılımı, tarımsal verimlilik, gelir dağılımı ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanları ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT In this study social and economic structure of Kumkale Township of Biga Province of Cezair-i Bahri Sefid State of Ottoman Empire in the middle of 19th century is examined based on Ottoman Achieves. Detailed information about fundamental requirements of social and economic life such as population, production structure, attributes of enterprises, sources of income, land distribution, agricultural productivity, income distribution and taxes related to study area in the mentioned period were examined. in

Summary:

öz Bu çalışmada 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti'nin Cezair-i Bahri Sefıd Eyaleti'nin Biga Sancağı'na bağlı Kumkale Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı Osmanlı Arşivi kaynaklan esas alınarak incelenmiştir. Araştırılan bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, üretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelir kaynakları, toprak dağılımı, tarımsal verimlilik, gelir dağılımı ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanları ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT In this study social and economic structure of Kumkale Township of Biga Province of Cezair-i Bahri Sefid State of Ottoman Empire in the middle of 19th century is examined based on Ottoman Achieves. Detailed information about fundamental requirements of social and economic life such as population, production structure, attributes of enterprises, sources of income, land distribution, agricultural productivity, income distribution and taxes related to study area in the mentioned period were examined. in