Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı

19.yüzyılda Ezine Kazası'nın sosyo ekonomik yapısı

Social and economical structure of Ezine in 19th. Century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146686 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Sultan Abdülmecit Han'ın emriyle başlatılan temettuat sayımı çalışmasında Ezine Temetuat Defteri 1844-45 (1260-61) yıllarında kaydedilmiştir.. Kazada sayılan 1964 hanede tahminen 9.820 nüfus yaşamaktadır, %83'ünü müslümanların oluşturduğu bu nüfusun %15'i gayrimüslim ve %2'si kipti ahalidir. Bölgede elde edilen gelirin %90'ı çiftçilikten, %6'sı esnaf faaliyetlerinden %3'ü hizmet ve yaklaşık %1 ticari faaliyetlerden gelmektedir. Hane reislerinin meslekleri ise %70 oranında çiftçi, %12 esnaf, %9 ücretli ve %9 tüccar ve diğer şeklindedir. Ekili tarlalarda dönüm basma gayri safi üretim 62 kuruştur. Bölgede sayılan 12 çeşit bitkisel üretiminde en büyük pay %47 ile buğday' a aittir. Bunu sırasıyla arpa, burçak ve çavdar izler. Çok sayıda yörük obasının varlığının etkisi ile hayvancılık önemli bir uğraşı alanıdır. Hane başına ortalama gelir vergiden Önce 1928 kuruş, vergiden sonra 1595 kuruştur. Kazada 100 kuruş gelirin ortalama 17.2 kuruşu vergiye ayrılmıştır. 19.yüzyılın ortasında Ezine Kazası yörük obaları, etnik farklılıkları, düşük olmayan gelir düzeyi ve üretim çeşitliliği ile zengin bir bölgedir. ABSTRACT Ezine Temettuat Notebook registered in 1844-45 during the study of temettuat regislation which has been started by the instruction of Sultan Abdulmecid Han. 9.820 people live in the district. 83% muslims, 1 5% nonmuslims and 2% gypsies is the composition of the population. Total revenue of the region comes 90% from farming, 6% from trade, 3% from service and 1% from commerce. The chief of the house is mostly farmer 70%. It is folowed by tradesman 12%, worker 9 % and commercialist 9%. General production on the firming is 62 kuruş per 1000 square meters. 12 different types of plants are produced in the district. Wheat is the most common plant 47% and barley is the second with 25%. Result of existance of many yörük villages, which move periodicaly in the year, animal is important occupation. Average income of the house is 1928 kurus before the tax ; and 17.2 kuruş goes to the tax of every 100 kurus of this revenue. In the middle of 19th century Ezine is a wealthy district with harmony of yörük villages, ethnicity differences, production variety and income level that is not low. m

Summary:

öz Sultan Abdülmecit Han'ın emriyle başlatılan temettuat sayımı çalışmasında Ezine Temetuat Defteri 1844-45 (1260-61) yıllarında kaydedilmiştir.. Kazada sayılan 1964 hanede tahminen 9.820 nüfus yaşamaktadır, %83'ünü müslümanların oluşturduğu bu nüfusun %15'i gayrimüslim ve %2'si kipti ahalidir. Bölgede elde edilen gelirin %90'ı çiftçilikten, %6'sı esnaf faaliyetlerinden %3'ü hizmet ve yaklaşık %1 ticari faaliyetlerden gelmektedir. Hane reislerinin meslekleri ise %70 oranında çiftçi, %12 esnaf, %9 ücretli ve %9 tüccar ve diğer şeklindedir. Ekili tarlalarda dönüm basma gayri safi üretim 62 kuruştur. Bölgede sayılan 12 çeşit bitkisel üretiminde en büyük pay %47 ile buğday' a aittir. Bunu sırasıyla arpa, burçak ve çavdar izler. Çok sayıda yörük obasının varlığının etkisi ile hayvancılık önemli bir uğraşı alanıdır. Hane başına ortalama gelir vergiden Önce 1928 kuruş, vergiden sonra 1595 kuruştur. Kazada 100 kuruş gelirin ortalama 17.2 kuruşu vergiye ayrılmıştır. 19.yüzyılın ortasında Ezine Kazası yörük obaları, etnik farklılıkları, düşük olmayan gelir düzeyi ve üretim çeşitliliği ile zengin bir bölgedir. ABSTRACT Ezine Temettuat Notebook registered in 1844-45 during the study of temettuat regislation which has been started by the instruction of Sultan Abdulmecid Han. 9.820 people live in the district. 83% muslims, 1 5% nonmuslims and 2% gypsies is the composition of the population. Total revenue of the region comes 90% from farming, 6% from trade, 3% from service and 1% from commerce. The chief of the house is mostly farmer 70%. It is folowed by tradesman 12%, worker 9 % and commercialist 9%. General production on the firming is 62 kuruş per 1000 square meters. 12 different types of plants are produced in the district. Wheat is the most common plant 47% and barley is the second with 25%. Result of existance of many yörük villages, which move periodicaly in the year, animal is important occupation. Average income of the house is 1928 kurus before the tax ; and 17.2 kuruş goes to the tax of every 100 kurus of this revenue. In the middle of 19th century Ezine is a wealthy district with harmony of yörük villages, ethnicity differences, production variety and income level that is not low. m