Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

2010

19.yüzyılın ilk yarısında Darphane-i Amire ile ilgili düzenlemeler (120, 143 ve 165 no'lu Darphane defterleri)

Regulations related with the 'Darphane-i Amire' in the first half of the 19th century. [according to the defters of Darphane Numbered 120, 143 and 165]

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 270946

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 19. yüzyılın ilk yarısında Darphane-i Âmire tarafından faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Osmanlı ekonomisi içerisinde merkezi kurumlardan biri olan Darbhane-i Amire faaliyeti gereği madenlerin çıkarılmasından sarraflara kadara çok sayıda alanı düzenlemiştir. Darphane-i Amire'nin kapsama alanına aldığı geniş sahayı örneklendirebilmek için Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 120, 143 ve 165 nolu Darphâne Defterleri incelenmiş ve bu defterlerde yer alan layiha ve nizamlara yer verilmiştir.

Summary:

In this thesis, regulations of the Ottoman Imperial Mints related with its activities has been examined. The Ottoman Imperial Mints, one of the central institutions in the Ottoman economy, regulated different areas from excavation of mines to sarrafs for own its interests. To illustrate of this vast areas, it is examined 120, 143 and 165 nos defters of Darbhane in the Prime Minister Ottoman Archives and it is considered some regulations and briefs in these defters.