Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

2-[(pridin-3-il-metilen)amino]fenolün yükseltgen polimerizasyonu

Oxidative polimerization of 2-[(pyridine-3-yl-methylene)amino]phenol

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2-[(Pridin-3-İl-Metilen)Amino]Fenol (2-PMAP)'ün polimeri, bazik ortamda, yükseltgen olarak hava oksijeni kullanılarak oksidatif polikondensasyon reaksiyonu ile sentezlendi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The oxidative polycondensation of 2-[(pyridine-3-yl-methylene)amino]phenol (2-PMAP) has been accomplished by using air O2 oxidant in aqueous alkaline medium Optimum reaction conditions of the oxidative polycondensation and the main parameters of the process were established At optimum reaction conditions, yield of the products was found to be 71 38% ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.