Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uçak Gövde Motor Bakım Anabilim Dalı

2 zamanlı 2,5 Hp gücünde patlar motorlu gözlem mini-İHA tasarımı ve seyir uçuşu eniyileştirmesi

2 stroke 2.5 Hp glow engine powered reconnaissance UAV (Unmanned Aerial Vehicle) design and cruise flight optimization

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379489 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Görev tanımı arama-tarama ve gözlem olan küçük ölçekli bir İnsansız Hava Aracı (İHA) için, geleneksel tertibe sahip iki zamanlı patlar motorlu bir uçak çerçevesinde tasarım çalışmaları yapılmıştır Tasarlanan uçağın bileşenleri (kanat, kuyruk, gövde) önce tekil halde, daha sonra bütünlenmiş uçak halinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizlerinde incelenmiş ve bileşenlerin aerodinamik etkileşimleri ortaya konmuştur Seçilen motorun seyir uçuşu başarımı mevcut tasarım ile irtifaya bağlı olarak kuramsal ve deneysel yöntemler ile çıkarılmıştır Gözlem için seçilen kameranın yerden yüksekliğe bağlı başarımı irdelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Design studies for a small scale UAV concept which has (glow) engine, conventional configuration and reconnaissance mission profile were made Aerodynamic analyses using CFD (Computational Fluid Dynamics) were carried out in two stages; (i) components of designed aircraft (wing, empennage, fuselage), and (ii) whole aircraft Accordingly, a comparative evaluation of aircraft components' aerodynamic behavior was made for singular and assembled situations Cruise flight performance of the engine was investigated for the designed aircraft with theoretical and experimental processes according to altitude Camera performance was investigated according to elevation Design, engine and camera performance values was blended into reconnaissance mission execution in order to find out recommended cruise flight conditions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.