Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı / Heykel Sanat Dalı

20. yüzyıl heykelinde görsel ve düşünsel değişimler

In the 20th century sculpture visual and intellectual changes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 20 Yüzyılda heykelin, sanat akımları ile olan ilişkileri, en çok öne çıkan örnekler üzerinden incelenerek, heykel sanatının gelişim sürecinde, geçirmiş olduğu değişimler ele alınmıştır İlk çağdan 19 Yüzyılın sonlarına kadar, heykel dinin ve toplumsal kurumların belirlediği sınırların içerisinde varlık gösterebilmiştir Modernizm'in başlangıcıyla birlikte, heykel bu sınırlarından kurtulmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, via of the relations with the statue in the 20th century art movements, examined over the most prominent examples, the art of sculpture in the process of development, the changes had been discussed From the first era until the end of the 19th century, sculpture was able to being within the boundaries set by religion and social institutions With the onset of Modernism recovered from the boundaries of sculpture ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.