Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

20. yüzyıl müziğinde fagot çalım teknikleri

Bassoon techniques in 20. century music

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280838 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İlk çağlarda müzik basit ve tek sesliydi. Dolayısıyla çalgılar da son derece basitti. Çalgıların ses delikleri, perde sayıları az, farklı ses aralıkları elde etmek için çalgıların çeşitli boyutları yapılmaktaydı. Zamanla müziğin gelişimine paralel olarak çalgılar da gelişmeye başlamış, çalgılar için solo eserlerin yazılmasıyla çalgısal müzik önem ve hız kazanmıştır. Çalgı yapımcıları çalgıları teknik olarak geliştirmiş, 19. yüzyıla gelindiğinde tahta nefesli çalgılar günümüzdeki halini almıştır.20. yüzyıla gelindiğinde ise müziğin gelişmesiyle besteciler eserlerinde farklı tınılar, farklı çalım teknikleri arayışına girmiştir. Tahta nefesli çalgılar ailesinin bas ve tenor üyesi olan fagot için çalınması açısından oldukça zor solo eserler, oda müziği ve orkestra eserlerinde de aynı derecede zorlukta fagot sololarına yer vermişlerdir. Bestecilerin yenilik arayışları doğrultusunda çalgıların çalım teknikleri geliştirilmiş, yeni parmak ve dudak pozisyonları, teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.Bu çalışmamda fagotun tarihsel gelişimini resimlerle ve örneklerle açıkladım. 20. yüzyıl müziğinin önde gelen bestecileri Andre Jolivet, Malcolm Arnold ve Henri Tomasi' nin fagot için yazmış olduğu eserleri ve bu eserlerde kullanılan çalım tekniklerini incelemeyi amaç edindim.

Summary:

The music was primitive and monophonic in ancient times.Thereby the instruments were primitive as well.Woodwind instruments were made of different length to create different registers from the instrument and they had a few sound holes. Simultaneously music and instruments have developed and instrumental music has gradually been considered important due to compose more solo instrumental music. Instrument makers have developed the instrument technically and finally woodwind instruments completed their evolution in the 19th century.In 20th century, with the improvement of music, composers searched different timbres and advanced techniques. They paid importance to the bassoon,which is related to tenor and bass woodwinds family, in chamber music, orchestral and solo works, which they composed.New fingerings and lip positions and tecniques have started to use by means of composers, who would like to evolve the nature of music.