Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Sanat Tarihi Bilim Dalı

20. yüzyılda mekanik sistemli sanat eserleri üzerine teknik çözümlemeler

Technical analysis on artworks with mechanical systems in the 20th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393623 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 20. yüzyılda mekanik sistemlerin, sanat yapıtlarında kullanılması değerlendirilmiş, dönemin örnek yapıtları teknik bakış açısıyla çözümlenmiştir. Hareketin ve mekanik sistemlerin yapısal ve teknik açıdan irdelenmesi, hareketli sanat yapıtlarının çözümlenmesinde yardımcı unsurlar olarak kullanılmış, makine ve mekanik sistemler ve gelişen teknolojinin kullanımı gösterilmiştir. Alexander Calder, Jean Tinguely gibi öncü sanatçılar ve takipçilerinin eserleri teknik bakış açısıyla incelenerek çözümlenmiş, teknik çizimler yoluyla basite indirgenerek, çalışma şekilleri ve kullanılan malzemeler teknik bir bakışla incelenmiştir. 20. yüzyılda sanat yapıtlarında değişik malzemelerle, teknolojik unsurların kullanıldığı ortaya konulmuş, böylelikle sanat ile positif bilimler ve mühendislik kavramlarının iç içe girdiği gösterilmiştir.

Summary:

In this study, the use of mechanical systems in artworks in the 20th. century was evaluated, and artworks of this century were analysed from a technical view. The basics of the motion and physics were used to analyse the artworks The link between art and mechanical systems were also evaluated from a philosophical view. In this study, the artworks of the pioneer artists like Alexander Calder, Jean Tinguely and followers were analysed.with technical sketches It was concluded that the use diverse materials and technologies to form artworks confirmed that positive sciences and engineering have been interacted intensely with art.