Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

20. yüzyılda sanatta ve klasik Batı müziğindeki akımlar sonucu klarnette gelişen modern çalım teknikleri

Clarinet extended techniques developed after 20th century movements in art and Western classical music

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321901 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma konusu ?20.yüzyılda Sanatta ve Klasik Batı Müziğindeki akımlar sonucu klarnette gelişen modern çalım teknikleri, icra yöntemleri ve yeni nesil Klasik batı Müziği Türk bestecilerinin gelişmeler ile ilgili görüşleri? ile ilgili bir tez konusudur.Birinci bölüm 19. Yüzyıldan başlayarak toplumsal, sosyal, bilimsel, sanatsal açıdan, içince bulundukları, bir sonraki yüzyılın gereklilikleri ve her alandaki ihtiyaçlar gereği, insanların yukarıda saymış olduğum kavramlar doğrultusunda nasıl bir yol çizdiklerini, özellikle sanat dalları ve müzik sanatı ile ilgili, her biri kendi içinde buluş olarak nitelendirilebilecek çeşitli akımların oluşmasına sebep olan ufuk açıcı değerlerin anlatıldığı bir bölümdür.İkinci bölümde Müzik sanatı içerisinde, birinci bölümde bahsetmiş olduğumuz kavramlardan dolayı oluşmuş akımlar sonucu, tahta üflemeli çalgılar ailesinden olan klarnet'in 20.yüzyıl içerisinde gelişen modern ya da çağdaş çalım teknikleri ile ilgili bilgi verilmiştir.Üçüncü bölümde ise halen yaşamakta olan çok değerli Klasik batı Müziği Türk bestecilerimizden bir kaçı ile birinci ve ikinci bölümde anlatılan bilgiler ile ilgili görüşleri, değerlendirmeleri, fikirleri ele alınmıştır.Bu çalışma yerli-yabancı yazılı kitap, makale, nota, resim, internet ve şahsi birikimler eklenerek yazılmıştır.

Summary:

This study is a research on clarinet extended techniques and playing methods developed after certain 20th century movements in art and classical western music, and on the views of some new generation Turkish classical music composers.The first chapter explains the social, scientific, and artistic development of humanity starting from the 19th century, and how these developments shaped the necessities of the following century, while focusing especially on artistic and musical discoveries and values resulting in important movements.The second chapter focuses on modern 20th century clarinet playing techniques that were developed as a result of the musical movements explained in the first chapter.The third chapter is a survey done with several important current Turkish classical music composers, which analyzes their views, evaluations, and ideas on the information provided in the first and second chapters of this study.The research methods used in the preparation of this study include a bibliographical study of certain foreign/Turkish published literature, articles, scores, pictures, internet, and individual experience on the subject matter.