Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anabilim Dalı / Kompozisyon Sanat Dalı

2008

20. yüzyılın ilk yarısında modalite

Modality in the first half of 20th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 262658

Tezi Bul
Özet:

Bu tezin ana konusu ilkçağlardan beri var olan ve 20. yüzyıl müziğinin özellikle ilk 50 yılının önemli bir kısmını oluşturan ses dizileri mod'ların, tarihsel oluşumunu, coğrafya ve kültürlere göre farklılıklarını ve bu farklılıklardan doğan birikimle yeniden gündeme geldikleri 20. yüzyıl müziğindeki kullanım biçimini incelemektir. Birinci bölüm kapsamlı olarak mod kavramını tasvir ederken, tarih boyunca var olan gelişimini de konu edinmiştir. İkinci bölümde ise mod'ların 20. yüzyıldaki kullanımı müzik akımlarına göre incelenmiş ve örneklenmiştir. Üçüncü ve son bölüm ise 20. Yüzyıl müziğindeki modal eserlere örnekler ve bu örneklerin analizlerini içerir.Bu araştırma projesinde, örnekleme, sınıflandırma ve analiz gibi bilimsel araştırma metodları kullanılmıştır.

Summary:

The main theme of this research project is modal scales that had existed from the ancient ages until the first 50 years of 20th century. I have examined the historical formation of modal scales, their historical, geographical and cultural differantiation, the aggregation which these differantations brought to 20th century music when the modal scales had been current again. The first part defines the mode concept and the historical development in second part, the usage of modes in 20th century reffering to musical currencies are explained. The third and the last part gives examples of modal pieces from 20th century and their analysis.Scientific methods like examplication, classification, analysis are used in this research project.