Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

20. yy. peyzaj tasarımının temel ilkeleri ve Ulus Parkı örneği

The Fundamental principles of the 20th century landscape design and Ulus Park model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126814 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

20 YY PEYZAJ TASARIMININ TEMEL İLKELERİ VE ULUS PARKI ÖRNEĞİ ÖZET Bu çalışmada, modern peyzaj tasarımının temel ilkeleri ortaya konmaya çalışılmıştır Çalışmanın Öznesi olan modern peyzaj tasarımı tüm özellikleri ile irdelenirken, bugün evrensel normlar olarak kabul edilen bazı ilkelerin nasıl ortaya çıktıkları, neden kabul edildikleri ve bugünün peyzaj tasarımını nasıl beslediği araştırılmıştır Arkaik dönemden günümüze gelen sürede oluşan bilgi birikiminin modern tasarım kültürü içindeki izleri ortaya konmuştur Peyzaj tasarım tarihinin irdelendiği bölümün arkasından modern peyzaj tasarımının Özellikleri araştırılmıştır Günümüzde tüm tasarım disiplinlerinin tasarım ilkelerini farklı açılardan yaklaşarak belirlediği anlaşılmıştır Bu durum, peyzaj tasarımcıları arasında da mevcuttur Modern peyzaj tasarımının temel ilkelerini ortaya koymak için yapılan literatür araştırmasında farklı peyzaj tasarımcılarının farklı içerikleri olan kriter şablonları oluşturdukları görülmüştür Birbirlerinden farklı bakış açılarına sahip birçok şablonun en yararlı ve zengin hale gelebilmesi için bir ön çalışma yapılmış ve bir ilkeler bütünü ortaya konmuştur Böylece, herhangi bir peyzaj tasarımını önemli bîr eksiklik olmadan yönlendirebilecek bîr kriter şablonu üretilmiştir Bu kriter şablonunda, modern peyzaj tasarımının temel ilkeleri dört ana başlık altında incelenmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE 20th CENTURY LANDSCAPE DESIGN AND ULUS PARK MODEL SUMMARY In this study, the fundamental principles of modern landscape design are determined Modern landscape that is the subject of the study is examined about its all characteristics The sources of some of the principals of modern design, the reasons of the acceptance of these norms and how they feed the landscape design of today are all the questions of the second section of the study The footprints of the knowledge accumulation that has come from the archaic time to today are determined in the modern landscape design After the section in which the history of the landscape design is examined, the characteristics of the modern landscape design are searched While the searching about the third section, an important point is understood that all design disciplines have their own and different point of view to determine the principles of design This situation has been among the landscape designers, too So, during the literature search, there have been many different criteria patterns that have different contents of different landscape designers A pre-study is done to unite the different points of views to make a system of design principles So, a criteria pattern of design is produced that can direct the design of landscape without an important deficiency ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.