Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

2000-2010 yılları arası Türk sineması film afişlerinin gelişimi

Development of Turkish cinema movie posters between 2000-2010

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 333254 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalıs?mada 2000-2010 yılları arasında yapılan filmlerin afiş çalıs?malarında 10 yıllık dönem kapsamında ele alınarak gelişim süreci incelenmis?tir. Afis? tasarımları dog?rudan sosyal ve toplumsal konularla ilis?kili oldug?u için tasarıma etki eden faktörleri öncelikli olarak ele alınmaktadır. İşte bu bilişim ve iletişim teknolojilerinin sunduğu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çağdaş film afiş tasarımcıları birçok yeni grafik tasarım program ve ögelerini kullanarak dijital unsurların film afişlerinin hazırlanmasında altyapısını teşkil etmesini sağlamışlardır. Bu çalışmada ortaya çıkan bu yeni film afiş tasarım süreci 2000 ile 2010 yılları arasında Türk Sineması film afişlerinin gelişim süreci incelenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada özellikle dijital platformda hazırlanan film afişleri yıllar itibariyle seçilen örnek afiş üzerinden incelemesi yapılmaktadır. Bu film afişleri o yıl içindeki en çok izlenen Türk filmi afişlerinden seçilmiştir. Sinema severlerin beğenisine uygun olarak tasarımlanan bu film afişleri incelendiğinde benzerlikler görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Film afişi, Türk Sineması, dijitalleşme, fotoğraf, görsel sanat

Summary:

In this study of the posters of films made between 2000-2010 were discussed within the development process of a 10-year period. Banner designs to be related directly to the issues being addressed as a priority for the factors that affect the design. Here are quick to offer the information and communication technologies in the process of change and transformation in contemporary film poster designers using the many new elements of graphic design and digital elements of the program that provided the basis for the preparation of movie posters. In this study, the design process of coming out of this new movie posters movie posters Turkish cinema between 2000 and 2010 will be studied in a qualitative development process. In particular, the digital platform through analysis prepared posters movie posters are chosen over the years. This is Turkey's most-watched movie posters movie posters that were selected during the year. This movie posters designed in accordance with the interest of moviegoers were analyzed similarities. Key Words: Movie poster, Turkish Cinema, Digitalize, Visual art