Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2011

2000-2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi yoğun bakım bilim dalında organofosfat zehirlenmesi nedeniyle takip ve tedavi edilen olguların değerlendirilmesi

The evaluation of the cases caused by organophosphate toxicity which are followed and treated by Akdeniz University Faculty of Medicine, department of anesthesiology and reanimation, between the years 2000-2010

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 307861

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitemizde organofosfat zehirlenmesi nedeniyle takip ve tedavi ettiğimiz olguları sunmayı amaçladık. Çalışmaya, Ocak 2000 - Ocak 2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anestezi Yoğun Bakım?da takip ve tedavi edilen 127 erişkin olgu alınmıştır. Çalışmaya alınan olguların 68i (%54) erkek ve 59?u (%46) bayan, yaş ortalamaları ise 29.6 ± 13.0 yıl (16-68 yıl) idi. 83 olgu (%65) bir veya daha fazla nedenle entübe olarak takip edilir iken 44 olgu (%35) entübasyon ihtiyacı duymadı. En sık MV nedeninin şuur değişikliği ve solunum yetersizliği olduğu görüldü. MV dsteğine ihtiyaç duyan 83 olgunun ortalama mekanik ventilasyon süresi 6.0 ± 5.1 idi. En uzun MV süresi 26 gün olarak saptandı. Olguların ortalama APACHE II skoru 12.1 ± 6.3 olarak saptandı. Hastalığın şiddetini gösteren en kötü APACHE II skoru 28 iken en düşük değerin 2 olduğu görüldü. Ortalama GKS skoru ise 9.9 ± 3.0 idi. Yoğun bakım kalış süresi ortalama 7.8 ± 7.4 gün (1-42 gün) ve mortalite oranı %6 olarak bulundu. Yaşayanlar ve ölenler karşılaştırıldığında ölen hastaların APACHE II değerlerinin yüksek, hastaneye başvuru anında GKS skorunun düşük olduğu görülmektedir (p<0.05). 1.gün median (IQR) PaO2/FiO2 değerleri karşılaştırıldığında yaşayan grupta bu değer 235 (175- 288) iken ölen grupta 87 (57-99) olarak bulunmuştur (p<0.05). Mortaliteyi etkileyen bir diğer faktör ise hastaların hastaneye ulaşma süreleri olarak bulunmuştur. Yaşayan hastalar ortalama 120 dk içerisinde hastaneye ulaştırılır iken, ölen hastalarda bu sürenin 300 dk olduğu görülmektedir.

Summary:

...