Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2000-2018 yıllar arasında ortaöğretim edebiyat ders kitaplarında divan edebiyatının görünümü

Between 2000- 2018 the treat of divan literature in secondary literature course books

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 586745 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, ortaöğretim kurumlarında divan edebiyatına verilen önemi ortaya koymak maksadıyla hazırlanmıştır. Bu tezde "Giriş" bölümünde divan edebiyatıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. 2000-2018 yılları arasında ortaöğretimlerde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili 67 ders kitabının künyesi verilmiştir. Birinci bölümde, incelenen ders kitaplarında; divan edebiyatının ele alınışı, kitaplarda geçen yazarlar ve eserleri, ders kitaplarında yer verilen manzum ve mensur metinler ile divan edebiyatı konularını öğretme usulleri anlatılmıştır. İkinci bölümde ise öğretmen ve öğrencilere yapılan anket sorularıyla bu sorulara verilen cevapların yorumlanması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Divan Edebiyatı, Edebiyat Ders Kitapları, Anket.

Summary:

ABSTRACT This thesis has been prepared in order to reveal the importance given to Divan Literature in secondary education institutions. In "Introduction of this thesis the information was given about divan literature. Between 2000-2018 the colophon of 67 textbooks were given which are related to Turkish Language and Literature course in secendary schools. In first part in the textbooks examined; the authors and their works, verse and prose texts in the textbooks, the style of teaching Divan Literature were explained. In second part the answers of those questions and the answers of the questionnaire concducted to the teachers and the students were interpreted. Keywords: Divan Literature, Literature Textbooks, Survey.