Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

2000 sonrası Türk filmlerindeidealleştirilmiş beden temsilleri

Representations of idealized body in Turkish films after 2000

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 602312 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanlık tarihi boyunca devam eden beden politikaları ve bedenin kuşatılması sürecine baktığımızda, her dönemin kendi koşulları içinde belirlenen sermaye biçimlerinin, siyasal iktidarların, din kurumlarının ve egemen ideolojilerin ürettiği söylemlerin beden üzerinde söz sahibi olduğunu görürüz. Bu çalışma, tarihsel süreçte ve günümüzde bedenin hangi koşullar altında yeniden üretildiğini anlamak ve Türk sinemasında ideal bedene ait temsil biçimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, birinci ve ikinci bölümünde belirlenmiş kuramsal ve kavramsal çerçeveler ışığında Türk sinemasında 2000 yılı sonrasında çekilmiş; Korkuyorum Anne (2004), Mutluluk (2007) Vücut (2011), Çekmeceler (2015) ve Sibel (2018) filmlerinin analizlerine yer verilmiştir. Yapılan bu çalışma ile her dönemde, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenlerle şekillenen ve kontrol edilen bedenin serüvenin devam edeceği ve beden çalışmalarının, sosyal bilimlerin en önemli inceleme konusu olarak yerini koruyacağı düşünülmektedir.

Summary:

When we examine the process of the body politics and the siege of the body throughout the human history, we observe that the forms of capital determined by the circumstances of each era, political powers, religious institutions and the discourses generated by the dominant ideologies, all have a say over the body. This study aims to understand the conditions under which the body is reproduced in the historical process and at present as well as to reveal the forms of representation of the ideal body in the Turkish cinema. Within this context, in the light of the institutional and conceptual framework identified in the first and the second section, the analyses of the movies titled I'm Afraid Mother (2004), Happines (2007), Body (2011), Sibel (2018) and Drawers (2015) all of which were shot after the year 2000 in the Turkish cinema have been included. As a result of this study, it is concluded that the adventure of the body which has been shaped and controlled by the different socio-economic and cultural variables will continue and the body studies will hold its ground as the most important subject matter of the social sciences.