Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Anabilim Dalı

2000 sonrası Türkiye sinemasında queer imkanlar: Benim Çocuğum, Zenne ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz üzerine bir çözümleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432460 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Queer kuram ve beraberinde gelişen tartışmalar özellikle 2000'lerden bu yana Türkiye'deki ilgili akademik ve aktivist çevreler üzerinde etkili olmakta, bir yandan kuramın uluslararası düzeydeki tartışma seyri diğer yandan Türkiye özelinde ortaya konan yeni soru ve saptamaların açtığı yol kuramın zenginleşmesini sağlamaktadır Sinema alanında ise "Türkiye queer sineması" olarak adlandırılabilecek bir yönetmenler ve yapımlar topluluğu ya da akımdan söz edilememekle birlikte Türkiye sineması queer karakterleri, sahneleri, "an"ları ve müdahaleleri barındıran, queer okumalara açık bir alan olarak ele alınabilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Queer theory and discussions emerging with it have been influential on related academic and activist circles in Turkey especially since 2000s The course of discussion on international level on the one hand and the path resulted from new questions and assessments presented for the case of Turkey on the other have paved the way for development of the theory Although it is not possible to identify a society of directors and productions or movements which can be titled as "Turkish queer cinema", Turkish cinema can still be regarded as a field including queer characters, scenes, "moments" and interventions which enable queer readings This thesis, following this line of thought, aims at examining the possibilities of the recent queer cinema in Turkey through the analysis of films regarded as a material which enables a queer reading sharing the characteristics of Turkish cinema since the year 2000 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.