Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

2013

2000'li yıllarda Türk sinemasında aile değerleri

The family values in Turkish movie in 2000s

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 336554

Tezi Bul
Özet:

Evrensel bir kurum olan aile, içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan çok sayıda görevi yürütmekte ve anayasamızda da ?aile toplumun temelidir? şeklinde ifade edilmektedir. Çeşitli araştırmacılar ailenin; insan neslinin üretilmesi, cinsel ilişkilerin düzenlenmesi gibi birçok görevinin olduğunu belirtmişlerdir. Aileyi önemli kılan, aynı zamanda onun toplumda oluşan olumsuzluklara karşı korunmuş ve geliştirilmesi de gerekli olan değerleridir. Türk ailesinin M.Ö.3500 yılından itibaren yaşadığı tarihsel süreç içinde değişimlere ve gelişmelere uğramış olan bu değerleri araştırmanın konusu içinde yer almıştır. Konumuz için ihtiyaç duyulan Türk aile değerleri, Başbakanlığın 2010 yılında yayınladığı `Türkiye?de Aile Değerleri Araştırması?ndan yararlanılarak belirlenmiştir. Bu değerlerin araştırılması için gerekli Türk filmleri ile ilgili bilgiler ?sinematurk.com? internet sitesinden alınmıştır. Filmlerin izleyiciye Türk aile değerleri hakkında olumlu mesajlar verip vermediği, değerlerde değişim veya kayboluşun olup olmadığı 2001-2010 yıllarında toplam on film üzerinden araştırılmıştır. Sonuç olarak filmler, on üç aile değeri üzerinden incelenmiştir. Bunlardan ailenin reisi ve kadının rolü değerlerine bakıldığında neredeyse tüm filmlerde Türk kadını, günümüzdeki konumuyla yeterince topluma yansıtılamamıştır. Bu filmlerin topluma olumlu mesajlar veremediği ve `Türkiye?de Aile Değerleri Araştırması?na göre değerleri daha çok toplumun paralelinden ve gerisinden izleyiciye sunmuş olduğu görülmüştür. Anahtar Kelime: Aile, Değer, Türk Aile Değerleri

Summary:

As being a universal institution