Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Anabilim Dalı

2000'li yılların politik ikliminde Türk sineması

Turkish cinema in 2000's political environment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407787 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 2000'li yılların politik ikliminde Türkiye'de ortaya çıkan ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelerin, ideoloji bağlamında, Türk sinemasına nasıl yansıdığını ortaya koymaktadır Buna göre, 2000'lerde uygulanan politikaların getirisi olarak Türk toplumunun deneyimlediği değişimlerin ve gelişmelerin söz konusu yıllarda üretilen filmler arasından seçilmiş Türk film örneklerinde ne şekilde karşılık bulduğuna odaklanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study presents how the emerging economic, cultural and social developments in 2000's political environment in Turkey reflect on 2000's Turkish cinema in the context of ideology Accordingly, it is focused how changes and developments of 2000's policies experienced by the Turkish society correspond to Turkish film examples selected out of those made in the same years ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.