Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

2001-2003 yıllarına ait Cladosporium ve Alternaria sp. sporlarının Ankara atmosferindeki miktarı ve meteorolojik faktörlerin spor miktarı üzerine etkisi

The Concentration of Cladosporium and Alternaria spores in Ankara air and effects of meteorological factors on concentration of spores (2001-2003)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131348 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 2001-2003 YILLARINA AİT CLADOSPORIUM \s ALTERNARİA SPORLARININ ANKARA HAV ASINDAKİ MİKTARLARI VE METEOROLJİK FAKTÖRLERİN SPOR MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİ Fatma KOÇAK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. N. Münevver PINAR Cladosporium Link ve Alternaria Nees sporları Ankara atmosferinde Ocak 2001 -Ocak 2003 yıllan için Burkard spor tutma aleti ile toplanıp analizleri yapılmıştır. Her iki yıl için de, son derece allerjen olan bu iki sporun 1 m3 havadaki konsantrasyonları günlük, aylık, ve yıllık miktarları hesaplanmıştır. Sıcaklık, rüzgar, yağış ve nispi nem gibi meteorolojik faktörlerin spor konsantrasyonlarının değişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Spor konsantrasyonları ile meteorolojik faktörler arasındaki bağlantının belirlenmesi için yapılan analizlerde, tek başına açıklayıcı bir model bulunamarnıştır.Meteorolojik faktörler çeşitli kombinasyonlarda spor konsantrasyonunu etkilemektedir, en önemli meteorolojik faktörler ise sıcaklık ve nispi nemdir. 2003, 53 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Cladosporium, Alternaria, Aeropalinoloji, Spor, Alerji

Summary:

ABSTRACT Master Thesis THE CONCENTRATION OF CLADOSPORIUM AND ALTERNARIA SPORES IN ANKARA AIR AND EFFECTS OF METEOROLOGICAL FACTORS ON CONCENTRATION OF SPORES (2001-2003) Fatma KOÇAK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. N. Münevver PINAR Cladosporium Link and Alternaria Nees are known as the most allergenic spores.They were collected by means of a Burkard seven-day reording volumetric trap from the Ankara atmosphere from January 2001 to January 2003. The daily, monthly and annual variations in spores/m3 of Cladosporium and Alternaria were recorded. The effects of some climatological factors such as rainfall, temperature, relative humudity and wind speed on variations in spore concentrations have been investigated. Multiple regression analysis was used to determine which meteorological variables influenced spore concentrations. Results showed that there was no single model for these spores types. Different combinations of factors were predictors of concentration for the fungi examined; however, temperature and dew point seemed to be the most important meteorological factors. 2003, 53 pages Key Words: Cladosporium, Alternaria, Aeropalinoloji, Spore, Allergy.