Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

2001 krizi sonrasında bir hegemonya projesi olarak AKP'nin doğuşu

The birth of AKP as a hegemonic project after the 2001 crisis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2001-2002 iktisadi krizini izleyen süreçte, Türkiye kapitalizminin siyasal alanda hegemonya krizinin de derinleşmesine tanıklık edilmiş ve 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri sonucunda AKP'nin tek başına hükümet kurmasına kadar geçen sürede, farklı siyasal projeler devreye sokulmak istenmiştir Bu süreçte özellikle iktidar blokunu oluşturan sınıfların 90'lı yıllardan itibaren derinleşen hegemonya krizlerinin ulaştığı nokta gözlenmiştir AKP tam da bu noktada, kriz döneminin olağan yollardan aşılarak siyaset üzerinden sermaye hegemonyasının yeniden inşa edilmesine olanak tanımış ve sermayenin derinleşen hegemonya krizine karşı içine düştüğü istikrar özlemini gidermiştir AKP bu çerçevede Gramsciyen bir yaklaşımla bu tez çalışmasında ele alınmış ve sermayenin organik krize karşı geliştirdiği organik çözüm olarak AKP'nin iktidara yükselişini hem seçim sosyolojisinin hem de ekonomi politik yaklaşımın harmanlanması yoluyla analiz etmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the process following the 2001-2002 economic crisis, the hegemony crisis of the Turkish capitalism in the political sphere was deepened and until the AKP took the power in 3rd November 2002 elections to form a single party government, it was observed that a number of political projects competed During this process, the deepened hegemony crisis of the power bloc was also witnessed which started in the course of 90s AKP in that context was able to reconstitute the capitalist hegemony by ordinary ways and produced results for the stability desires of the power bloc From this point of view, AKP is evaluated through Gramscian methodology in this dissertation Electoral sociology was also taken into account through the lens of political economy to understand the rise of AKP the party that was the organic solution of the power bloc to the organic crisis In this study, AKP was seen as the way of overcoming the organic crisis developed by the power bloc and its function witnessed after the election was taken into consideration ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.