Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 krizinin Türkiye'de emek piyasasına etkileri

The effects of the 2001 crisis on labour market in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 209579 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'de 1980'li yillarin basindan itibaren uygulanan yapisal uyum politikalari kapsaminda,ücretlerin talep yönü göz ardi edilmis ve ücretler sadece maliyet unsuru olarakdegerlendirilmistir. Bu politikalarin basarisinda, ücretlerin baskilanmasi önemli bir araçolarak görülmekte, böylelikle maliyetlerin düsürülerek yatirimlarin ve istihdamin arttirilacagisavunulmaktadir. Neo-klasik teorinin beklentilerinin aksine, uygulanan ücret baskilamayayönelik politikalar neticesinde istikrarli ve sürdürülebilir istihdam artisinin yaratilamamisolmasi bu çalismanin temel motivasyonunu olusturmaktadir. Bunun yaninda, özellikle kriz vekriz sonrasi dönemlerde, çalisilan saatlerin istihdama göre daha esnek hareket etmesi, çalisilansaatlerin ekonomide yasanan dalgalanmalara karsi bir uyarlama araci olarak kullanildigidüsüncesine yol açmaktadir.Bu tez çalismasinin amaci, ücretleri toplam talebi belirleyen en önemli unsurlardan birisiolarak gören ve talep etkisini göz önüne alan post-Keynesyen teorik modeller çerçevesinde,talep ve maliyetin istihdam ve çalisilan saatler üzerindeki göreli etkilerini ampirik olarakincelemek ve uygulanan istikrar programlarini ve sonuçlarini bu kapsamda degerlendirmektir.Talep ve maliyetin göreli etkileri 1988-2002 dönemi için, Türkiye Özel Imalat Sanayi altsektörlerinin çeyrek dönemlik istihdam, çalisilan saat, reel ücretler ve reel üretime iliskinpanel verileri kullanilarak, iki farkli denklem sisteminde SUR (Seemingly UnrelatedRegression) metodu ile test edilmistir. Çalismada ayrica, 1994 ve 2001 krizleri sonrasindayasanan ücret baskilayici politikalarin sonuçlari ve bu sonuçlarin emek piyasasidegiskenlerine ve bu degiskenlerin arasindaki iliskilere etkileri tartisilmaktadir.Yapilan analiz neticesinde, talep ve maliyetin göreli etkilerinin alt sektörler bazinda farklilikgösterdigi ve her ikisinin de istihdam ve çalisilan saatler üzerinde etkili oldugu sonucunaulasilmistir. Bununla beraber, çalisilan saatlerin ilgili degiskenlere, istihdama göre daha hizlive daha güçlü tepki verdigi gözlenmektedir. Tüm bunlar çerçevesinde, talebin istihdamüzerindeki etkisini göz ardi eden politikalarin aksine, alternatif politikalar gelistirirken talepetkisinin de dikkate alinmasi gerektigi sonucuna ulasilmaktadir.

Summary:

The demand side of wages has been ignored and wages have seen as only a cost item in thecontext of structural adjustment programs, which have been implemented since early 1980s inTurkey. Suppression of wages has been evaluated as an important tool in accomplishment ofthese policies, in order to increase investment and employment. The main motivation behindthis thesis is that, policies based on wage cuts could not achieve stable and sustainable growthrates in employment in contrast to the expectations of the neo-classical theory. Furthermore,the fact that hours of work change more elastically compared with the level of employment,especially in crises and post-crises years, reflects the usage of hours of work as an adjustmentitem parallel with the fluctuations in the economy.The aim of this thesis is to investigate the relative impacts of demand and cost sides onemployment and hours of work empirically, based on the theoretical models of post-Keynesian economics, where wages are seen as one of the most important determinant ofaggregate demand, and evaluate the stabilization programs within this framework. Therelative effects are tested within two equation systems by using quarterly panel data onemployment, hours of work, real wages and real production, for sub-sectors of Turkish privatemanufacturing industry for the period between 1988 and 2002, using Seemingly UnrelatedRegression (SUR) method.Additionally, the results of wage suppression policies, implemented after 1994 and 2001financial crises, and the effects of these policies on labour market variables, and on therelation between these variables are discussed within this thesis. The results of the analysesshow that, both demand and cost side effects are important in determining employment andhours of work, and magnitude of this relative effect differs among sub-sectors. In addition, itis found that, hours of work response to changes in demand and cost side effects faster andstronger, compared with employment. In conclusion, the results show that in contrast topolicies, where the demand side effects on employment are neglected, the demand side effectsshould also be taken into account while developing policy alternatives.