Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2003 yılında İstanbul liselerinde öğrenim gören 16 yaş grubu öğrencilerin bağımlılık yapan maddelere ilişkin farkındalık düzeyleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144474 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

55 Özetler 6.1. Özet istanbul'daki lise öğrencilerinin bağımlılık yapan maddelere bakışı, yaklaşımı ve kullanım oranlarım saptamak için Avrupa Konseyi Pompidou Grubu tarafından geliştirilen ESPAD soru formu 16 farklı liseden 461 öğrenciye uygulandı. Ömeklemin % 44'nün tüm yaşamları boyunca en az bir kez sigara içtikleri belirlenmiştir. Son 30 günde sigara içme durumları incelendiğinde, Ömeklemin % 1 8'inin son bir ay içinde sigara içtikleri görülmüştür. Öğrencilerin % 41 'i yaşamları boyunca en az bir kez alkollü içki içtiklerini bildirmişlerdir. % 18.3'ü son 30 günde en az bir kez alkollü içki içtikleri tespit edilmiştir. Alkollü içkiler arasında en yoğun olarak tüketilen maddenin bira olduğu tespit edilmiştir. Maddeleri ilk kez deneme yaşlarına bakıldığında en yoğun olarak sigara, 1 1 yaş ve altı olarak karşımıza çıkmıştır. Biranın en yoğun içildiği yaş 15'tir. Maddelerin denendiğinde yada düzenli olarak kullanıldığında; sigarayı risksiz gören grubun oram % 13.4 olarak görülmüştür. Diğer tüm maddeleri risksiz gören grubun ortalama % 3 olduğu tespit edilmiştir. Maddelerde risk görmeyen grubun ciddi sorunlar oluşturacağı düşünülmektedir. Bunların dışında kalan; büyük risklidir ve bilmiyorum diyenlerin oranı ortalama % 60'tır. Bu orana sahip olan ömeklem grubu önleme programlan ile farkındalık düzeyleri yükseltildiği zaman riskin en aza indirileceği gruptur. 6.2. Summary Opinions and attitudes about drugs and prevalence of drug abuse among the high school students in Istanbul were investigated via ESPAD scale which has been developed by European Commision Pompidou Group. The questionnaire was applied to a sample of 461 students from 16 high schools. Forty- four percent of the sample group was found to have smoked cigarettes at least once in a life-time. The incidence of cigarette smoking within the previous thirty days was found as 18 %. Of the sample group, 4 1 % admitted that they had consumed alcohol at least once in a life-time. The incidence of alcohol consumption within the last thirty days was found as 18.3 %. Bier was found to be the most frequently consumed alcoholic beverage. The age at first trial was examined and it was found that cigarettes were

Summary:

55 Özetler 6.1. Özet istanbul'daki lise öğrencilerinin bağımlılık yapan maddelere bakışı, yaklaşımı ve kullanım oranlarım saptamak için Avrupa Konseyi Pompidou Grubu tarafından geliştirilen ESPAD soru formu 16 farklı liseden 461 öğrenciye uygulandı. Ömeklemin % 44'nün tüm yaşamları boyunca en az bir kez sigara içtikleri belirlenmiştir. Son 30 günde sigara içme durumları incelendiğinde, Ömeklemin % 1 8'inin son bir ay içinde sigara içtikleri görülmüştür. Öğrencilerin % 41 'i yaşamları boyunca en az bir kez alkollü içki içtiklerini bildirmişlerdir. % 18.3'ü son 30 günde en az bir kez alkollü içki içtikleri tespit edilmiştir. Alkollü içkiler arasında en yoğun olarak tüketilen maddenin bira olduğu tespit edilmiştir. Maddeleri ilk kez deneme yaşlarına bakıldığında en yoğun olarak sigara, 1 1 yaş ve altı olarak karşımıza çıkmıştır. Biranın en yoğun içildiği yaş 15'tir. Maddelerin denendiğinde yada düzenli olarak kullanıldığında; sigarayı risksiz gören grubun oram % 13.4 olarak görülmüştür. Diğer tüm maddeleri risksiz gören grubun ortalama % 3 olduğu tespit edilmiştir. Maddelerde risk görmeyen grubun ciddi sorunlar oluşturacağı düşünülmektedir. Bunların dışında kalan; büyük risklidir ve bilmiyorum diyenlerin oranı ortalama % 60'tır. Bu orana sahip olan ömeklem grubu önleme programlan ile farkındalık düzeyleri yükseltildiği zaman riskin en aza indirileceği gruptur. 6.2. Summary Opinions and attitudes about drugs and prevalence of drug abuse among the high school students in Istanbul were investigated via ESPAD scale which has been developed by European Commision Pompidou Group. The questionnaire was applied to a sample of 461 students from 16 high schools. Forty- four percent of the sample group was found to have smoked cigarettes at least once in a life-time. The incidence of cigarette smoking within the previous thirty days was found as 18 %. Of the sample group, 4 1 % admitted that they had consumed alcohol at least once in a life-time. The incidence of alcohol consumption within the last thirty days was found as 18.3 %. Bier was found to be the most frequently consumed alcoholic beverage. The age at first trial was examined and it was found that cigarettes were56 first smoked before or at the age of eleven. Bier was found to be consumed most frequently at the age of fifteen. During the period when the drugs are consumed regularly, 13.4 % of the participants reported of perceiving no risk in cigarette smoking and 3 % perceived no risk in any of the drugs at all. The participants who perceive no risk of harm are evaluated as the group which will display the most serious problems of drug abuse. The participants who perceived high-risk and the ones who responded as "don't know", constituted the 60 % of the sample group. This group of students are thought to be the target group for prevention programs through which awareness will increase and the risk of drug abuse is expected to decrease.