Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

2004-2005 yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na'na intikal eden hırsızlık, adam öldürme, yaralama olaylarının geriye dönük incelenmesi

Respective analyses for burglary, homicide, woundry crimes in İstanbul Criminal Police Laboratory between 2004 and 2005

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225519 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adli olaylarda olay yeri inceleme personeli tarafından toplanan deliller, kriminal laboratuvarın ilgili bölümüne gönderilerek bilimsel yöntemlerle incelenir. Düzenlenen bilirkişi raporları mahkemelere gönderilerek hakimlere bilimsel değerlendirmeler sunar ve adli olayların sonuçlandırılmasına katkıda bulunur.Bu çalışmada, Marmara bölgesi sınırları içerisinde yer alan İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da meydana gelen ve laboratuvara intikal eden, 2004 yılında 2738 olay ve 2005 yılında 3511 olay olmak üzere toplam 6249 olay incelenmiştir.Elde edilen verilere göre; 2004 ve 2005 yıllarında en fazla olayın gerçekleştiği il İstanbul, en az olayın gerçekleştiği il ise Edirne'dir. 2004 yılında İstanbul genelinde Gaziosmanpaşa ilçesi ilk sırada (180) iken son sırada Adalar ilçesi (1) bulunmaktadır.2005 yılına bakıldığında en fazla olayın gerçekleştiği ilçe Büyükçekmece (273), en az olayın gerçekleştiği ilçe ise Çatalca'dır(4). Olay türü olarak ele alındığında 2004 yılında en fazla yaralama olayı, 2005 yılında ise en fazla hırsızlık olayı gerçekleşmiştir. Her iki yılda da en az öldürme olay türü görülmüştür. 2004 ve 2005 yıllarında kan, en fazla incelenen biyolojik örnek iken en az incelenen örnek 2004 yılında kıl, 2005 yılında ise doku örneği olduğu saptanmıştır. 2004 yılında diğer olgularla beraber gerçekleşen cinsel saldırı olay sayısı 24, 2005 yılında ise 26 olarak saptanmıştır. İki yıl beraber incelendiğinde olayların % 16'sı faili tespit iken % 84'ü faili meçhuldür. Kırklareli ili %33,3 ile en yüksek faili tespit yüzdesine sahip iken Adalar ve Çatalca ilçelerinden laboratuvara intikal eden olaylarda hiçbirinin faili tespit edilememiştir.

Summary:

Crime scene investigation is the beginning point for the successful use of physical evidence by the forensic laboratory and the criminal investigator. The physical evidence collected by the crime scene investigation personnel are transferred to the related department of the criminal laboratory in order to analyze using the scientific methods. After this process the expert witness reports are sent to the court as one of the most significant parameters affecting the trial. In this study totally 6249 cases committed in the Marmara region (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli and Yalova) in 2004 and 2005 and transferred to İstanbul Police Criminal Laboratory were analyzed. After the evaluation of the data, İstanbul appeared to be the city where the most of the crimes were committed while Edirne had the lowest criminality level. Most of the crimes were committed in Gaziosmanpaşa (180) in 2004 and in Büyükçekmece (273) in 2005. Adalar (2004) and Çatalca (2005) showed the lowest number of the crimes committed, 1 and 4 respectively. Analyzing the types of the crimes, in 2004 the wounding and in 2005 the burglary were the ones committed mostly. Of the totally committed crimes in this period the homicide hold the lowest percentage. The most evaluated biological evidence was the blood samples. The hair was the less to be analyzed in 2004 and the tissues in 2005. The sexual assaults realized together with other types of crime were 24 in 2004 and 26 in 2005. The perpetrators of only the 16% of the cases analyzed were identified. Kırklareli had the greatest identification percentage (%33.3) while all the cases from Adalar and Çatalca were left as unidentified perpetrators.