Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2014

2004-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde beyin ölümü tanısı konan vakaların retrospektif olarak incelenmesi

Retrospective study of brain death patients in İstanbul University Medical Faculty Intensive Care Unit from 2004 to 2012

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 365186

Tezi Bul
Özet:

Dünyada her gün organ nakli sırası bekleyen yüzlerce kişi organ yetmezliğine bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Nakil ihtiyacı olan hastalar için yeterli canlı dönor bulunamamaktadır. Organ ihtiyacı, gelişen teknolojiye paralel yoğun bakım ünitelerindeki yeniliklerle beyin ölümü tanısı almış vakaların organ donörü olma şansını doğurmuştur. Beyin ölümü riski olan hastaların yoğun bakım ünitelerinde erken tespit edilerek, kanunların izin verdiği ölçüde, hasta yakınlarından onam alınarak erken dönemde nakil adayı olması hayat kurtarıcıdır. Ülkemizde güncellenen yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlendirme kampanyalarıyla organ bağışının önemini vurgulayan çalışmalar yapılmaktadır. Ne yazık ki tüm bu çalışmalara rağmen organ bağış oranı hasta yakınlarına bağlı sosyokültürel, ekonomik ve özellikle dini nedenlerden dolayı diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşüktür. Etik kurul onayı alınarak 2004–2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde beyin ölümü tanısı alan vakalar retrospektif olarak incelendi. BULGULAR: Yaptığımız araştırma neticesinde 60 beyin ölümü tanılı vakanın organ bağış oranı sadece %10 olarak bulunmuştur. Öncelikle biz hekimlerin bu konuda daha hassas olması, organ nakil koordinatörleriyle beraber çalışması, Sağlık Bakanlığı ve özellikle Diyanet İşlerinin ortak toplumu organ nakline teşvik eden çalışmalar yapması nakil sırası bekleyen hastalar için umut ışığı olacaktır.

Summary:

AIM : Hundreds of people pass away due to complications of the organ failure every day while on the organ transplant list on the World. Sufficient living donor cannot be found for the patients with the need of transplantation. The transplantation need as well as the technology enabled the cases who have been diagnosed with brain death in the intensive care unit to become organ donors. Early detection of possible brain death cases in the legal perspective, and making them organ donor candidates earlier after taking informed consent from their relatives is lifesaving. There are efforts highlighting the importance of organ donation through the legal regulations and social awareness rising campaigns in our country. Unfortunately, despite of these efforts, the organ transplantation ratios are very low in our country compared to other countries, due to sociocultural, economic, and especially religious reasons. MATERİAL METHOD: Following Institutional Ethics Committee approval and patient consent, the brain death cases in the Istanbul University, Istanbul School of Medicine Intensive Care Unit between the years 2004 – 2012 were evaluated retrospectively. RESULTS: The transplantation ratio is found to be only 10 % CONCLUSİON: It will be a ray of the hope for the patients with need of organ transplantation, when first we , physicians, become more sensitive about this issue and work in a collaboration with organ transplantation coordinators; and when the Ministry of Health and especially the Directorate of Religious Affairs make some efforts encouraging society for organ transplantation