Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2010

2005-2008 yılları arasında Yenipazar Ceza Mahkemelerine intikal eden yaralama suçlarının incelenmesi

To be researched of the crime of wounding referred to criminal courts in Yenipazar between the years 2005-2008

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 272147

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten yaralama ve taksirle yaralama suçları inceleme kapsamına alınmıştır. Yapılan alan çalışmasında 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki 86, 87, 88 ve 89. maddeler kapsamındaki suçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.Bu tez çalışması kapsamında 2005-2008 yılları arasında Yenipazar Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülerek karara bağlanılan ve hükmü kesinleşen davalar arasında yaralama suçları ile ilgili toplam 58 dava dosyası istatistiksel olarak incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda suç, sanık ve mağdur profilleri çıkarılmak suretiyle elde edilen bulgular değerlendirilip tartışılmış, konuyla ilgili sonuç ve önerilere yer verilmiştir.Geçim kaynağı büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanan Yenipazar ilçesinin, merkez ve köy nüfusunun birbirlerine yakın olmasına karşın, işlenen yaralama suçlarının büyük bir bölümünün ilçe merkezinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Yenipazar Adliyesi'ne 2005-2008 yılları arasında yansıyan yaralama suçları göz önüne alındığında, işlenen suçlarda özellikle kişilerin eğitim seviyelerinin ve ekonomik durumlarının oldukça etkin bir rol oynadığı görülmüştür.Bu çalışmada yaralama suçları ile ilgili soruşturmaların makul görülebilecek bir süre içerisinde tamamlandığı görülmüş, yargılama süreleri bakımından ise taksirle yaralama suçları ile ilgili davaların kasten yaralama suçu davalarına göre daha uzun bir sürede sonuçlandığı anlaşılmıştır. Verilen kararlarda özellikle şikâyetten vazgeçme sebebiyle düşen dava sayısının yüksek olduğu, aile içi şiddetin yaralama suçları içerisinde önemli bir yer teşkil ettiği, kararların büyük çoğunluğu itibariyle temyiz edilmeksizin kesinleştiği ve konuyla ilgili diğer tespitlere ulaşılmıştır.

Summary:

In this study, deliberate injury and accidental injury held in the New Turkish Criminal Law with the Code no 5237 were investigated. In this field research, the articles 88, 87, 88, and 89 in the Code no 5237 of the New Turkish Criminal Law were analyzed in detail.As a part of the thesis, 58 case files about the crimes of injury, among all cases handled and decided on by Yenipazar Criminal and Magistrates' Court of First Instance between the years 2005-2008, were statistically analyzed. After this analysis, the profiles of crimes, defendants, and victims were identified; and then the findings were discussed and some conclusions and suggestions related to the issue were presented.Although the population of the town center and the population of the villages whose main sources of income are agriculture and animal husbandry are very close to each other, it was found that a great majority of the crimes of injury occured in the town centre. Considering such kinds of crimes taken to Yenipazar Court between the years 2005-2008, it is clearly seen that levels of education and socio-economic status of people play great roles in these crimes.In this study, it was seen that the cases related to crimes of injury were completed in reasonable durations. In addition, it was understood that the judgment processes of reckless injury were much longer than those of intentional injury. It was also concluded that the number of abatements due to drawing of the complaints back had a major effect on the verdicts, domestic violence comprised a great part of injury crimes, and most verdicts were final judgments and did not need an appeal process.