Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

2005 ilköğretim programının hazırlanmasında görev alan ara disiplin komisyonu üyelerinin ve sınıf öğretmenlerinin ara disiplin yaklaşımı konusundaki bilgi durumunun ve görüşlerinin belirlenmesi

Identification of state of knowledge and viewpoints about cross curriculum approach of classrooms teachers and cross curriculum disciplines commitee members staffed in prepering 2005 primary education curricula

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274631 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 2005 ilköğretim programının hazırlanmasında görev alan ara disiplinler komisyonu üyelerinin ve sınıf öğretmenlerinin ara disiplin yaklaşımına ilişkin görüşlerinin ve ara disiplin yaklaşımını bilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evrenini yeni ilköğretim programının 2004/2005 eğitim öğretim yılında uygulandığı 9 il ve bu illerde bulunan 120 pilot okulda çalışan ilköğretim 1 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.