Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2007

2006 yılında Türkiye'de üç yazılı basın organında yer alan ?çocuk haberleri?nin içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmesi

Newspaper reporting of children in turkey via content analysis

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 203786

Tezi Bul
Özet:

Çalışmada çocukların gazete haberlerinde ne şekilde temsil edildiklerini ortaya koymak amacıyla, ideolojik duruşları farklı olan Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yer alan çocuk haberleri incelenmiştir. Söz konusu haberler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.Anılan süre içinde üç gazetede 1006 çocuk haberinin yayınlandığı tesbit edilmiştir. En önemli bulgulara baktığımızda çocukların en çok adli haberlerde yer aldığı ve çocukların başarısına ilişkin haberlerin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen bazı haberlerde çocuğun kimliği ve fotoğrafı açık, bir kısmında da kısmen açık bir biçimde belirtilmiştir.En çok çocuk haberi Hürriyet gazetesinde yer alırken bunu Zaman ve Cumhuriyet gazeteleri takip etmektedir. Çocukların önemli bir bölümü haberlerde suç mağduru konumunda yer almaktadır. Çoğunluğu üçüncü sayfada yer alan haberlerde suç mağduru ve şüpheli çocukların kimliklerinin sosyal çevreleri tarafından tanınmalarına yol açabilecek şekilde verildiği görülmektedir. Çocukların suç mağduru ya da şüpheli konumunda oldukları haberlerde çocuğun kendisinin ve ailesinin kimliğinin ya da fotoğrafının gerektiği şekilde verilmediği gözlenmektedir. Fotoğraf kullanımı ve kimlik konusunda en duyarlı gazete Cumhuriyet gazetesidir. Ancak bu gazetede yer alan çocuk haberi sayısının azlığı göz ardı edilmemelidir. Hürriyet gazetesinin bu konuda çok fazla özen göstermediği gözlenmektedir. Çocukların büyük bir çoğunluğu için herhangi bir tanımlama kullanılmazken, şüpheli konumunda yer alan çocukların tamamına yakını için olumsuz tanımlamaların kullanıldığı tesbit edilmiştir.

Summary:

In this thesis, child news in ideologically different newspapers Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman between July,1 2006 and December,31 2006 had been examined to display how children mentioned in them. Mentioned news had been determined by using the content analysis method.During the mentioned period it is determined that 1006 news had been pressed in three newspapers. Looking at the most important findings, it is seen that children had been mostly mentioned in criminal news and news about their success are nearly none. Although has been ruled by law and legislation, in some news children?s identity and photo had been fully mentioned and in some partly mentioned.Maximum number of child news had been pressed in Hürriyet, Zaman and Cumhuriyet follow it. Most of the children had been the victims of crimes in news. Mostly taking part in third page news it is seen that identity of victim and suspect children had been mentioned in the way to be recognised by their social environment. It is seen that children?s own or their familie?s identity or photographs are not pressed properly in the news that children are victims or suspect. The most sensitive newspaper about photos and identies is Cumhuriyet. However the paucity of the child news, which are pressed in this newspaper, should not be ignored. It is observed that Hürriyet is not careful enough about this topic. Nonetheless for most of the children a description is not used; it is determined that nearly all of the children in the position of suspicious negative descriptions had been used.