Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2016

2006 yılından itibaren günümüze kadar Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler

Relations between Turkey and Montenegro after year 2006

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 431220

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın içeriği, Karadağ ile Türkiye arasındaki siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kurulmasına yönelik atılan adımların tarihsel gelişimidir. Aynı zamanda Avrupa'nın ve iki ülkenin eğilimleri ve girişimlerine göre, karşılıklı stratejinin ve vizyonların geliştirilmesini göstermektedir . Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kurulması, mevcut duruma daha iyi erişim sağlanması, bunun yanı sıra karşılıklı kaynakların daha kolay ve daha verimli kullanılmasını sağlamak ve mevcut altyapının iyileştirilmesi için, multidisipliner bir çalışma yapmaktır. Etkili uyum kısa ve uzun vadede uygun finansman mekanizmalarını gerektirir. Ekonomi diplomasisi iş adamları ile birlikte, modern diplomasinin önemli bir parçasıdır. Diplomatlar dış pazarlarda yeni iş ve yatırım fırsatlarını aramak, yurtdışında iç ekonominin çıkarlarını korumak ve memleketine doğrudan yabancı yatırımını çekmenin eğiliminde ve çabasındadır. Ekonomik açıdan bakıldığında, Ekonomi diplomasisi fayda ve maliyetin analizi yoluyla ele alınmıştır. Finansal (Mali) parametrelerin (uygulanan yatırım projeleri ile ilgili imzalanan sözleşmeler, gelecekte planlanan projeler, hayatın her alanında (siyasal, ekonomik, kültürel, dinsel, vs.) imzalanan anlaşmaların ve sözleşmelerin, mali parametrelerin analizi ile bu projede, yatırımın ne kadar gerekli ve kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Projelerin özel sosyal öneme sahip olması uzun vadede desteklenmesi, Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. En verimli iş modeli olarak, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Girişimcilik, yatırım, kültür üzerine özel önem verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diplomasi, ekonomik ilişkiler, girişimcilik, kültür, yatırım projeleri

Summary:

The paper gives an overview of historical relations and in the same time shows the establishing steps of political, diplomatic and economic relations between Montenegro and Turkey, just like as vision and effective strategy of improvement according to European and two sides initiatives and tendenties. The establishing of diplomatic and economic relations demands multidisciplinary access to establishment of existing infrastructure, with the aim to provide better access to current state, just like the more easier and effective use of two sided recources. Effective improvements demands appropriate funding mechanisms for short time and long time period. Economic diplomacy is the main part of modern diplomacy. All together with the business people, diplomats aim to find new business and investment possibilities in foreign markets, to protect the interests of their domestic economies abroad and attracting foreign direct investment to their country. Economic diplomacy is also researched throw analize of costs and benefits. From the economic aspect, financial parameters, (signed contracts on implemented investment projects, planned projects in the future, the signed agreements and contracts in any sphere of life (political, economic, cultural, religious, etc.)) of the analyisis show that investment in this project is justified and acceptable. In the paper is also analyzed improvement and implementation of relations between Montenegro and Turkey, just like long-term characters projects of special social significance. Special emphasis and support is given to entrepreneurship, investment, culture, with an emphasis on cooperation between the public and private partnership as the most efficient business model improvements. Keywords: Diplomacy, economic relations, entrepreneurship, culture, investment projects.