Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

2007 Deprem Yönetmeliği ve FEMA440 raporuna göre hesaplanan performans noktası yaklaşımlarının karşılaştırılması

Comparison of performance point approaches calculated according to 2007 Turkish Earthquake Code and FEMA440 report

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 310438 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, taşıyıcı sistemleri farklı olan üç modelin doğrusal olmayan davranışı, 2007 Deprem Yönetmeliği kapsamında açıklanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Hesap Yöntemi ve FEMA440 Taslak Raporunda tanımlanan performans noktası yaklaşım yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Yapı modelleri düşey yükler ve deprem etkileri altındaki davranışı sayısal olarak incelenmiş, 2007 Deprem Yönetmeliğinde belirtilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar diğer iki yaklaşım yöntemi ile karşılaştırılarak yönetmeliğin yeterliliği irdelenmiştir.

Summary:

In this study, nonlinear behaviors of three structural models that have different carrier systems are assessed comparatively by using two methods, Incremental Equivalent Earthquake Load Method as stated in the 2007 Earthquake Code and desribed method in FEMA 440 Draft Report. Three structural system models that have different carrier systems are numerically analyzed under vertical loads and earthquake loads and The results obtained using Nonlineer Analysis Method in the Time Domain as stated in the 2007 Turkish Earthquake Code are compared with another two approximation methods to examine the adequacy of Code.