Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Finansman Bilim Dalı

2008 finansal krizi öncesi ve sonrasında halka ilk kez arz edilen hisse senetlerinin fiyat performansları ile düşük fiyatlama olgusu: İMKB'de bir uygulama

The price performance of initial public offerings before and after the financial crisis of 2008 and underpricing phenomenon: An application on Istanbul Stock Exchange

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 296594 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şirketlere dışsal bir kaynak sağlayan halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Ülkemizde yaşanan 2008 yılı finansal krizi öncesi (2006 ve 2007 yılları) ve sonrasında (2009 ve 2010 yılları) halka ilk kez arz edilen hisse senetlerini incelemenin amaçlandığı bu tez çalışmasında, bahsi geçen dönemlerdeki düşük fiyatlama olgusunun varlığı araştırılmıştır. Kriz öncesi dönemde halka ilk kez arz edilen hisse senetleri kısa vadede pozitif ortalama anormal getiriye sahiptir ve düşük fiyatlama olgusunun varlığı görülmüştür. Bu dönemdeki hisse senetlerinin ilk gün ortalama anormal getirisi % 8,70 olarak bulunurken, 6. ay sonunda bu değer -% 6,91 olarak hesaplanmıştır. Vade uzadıkça düşük fiyatlama olgusunun geçerliliğini yitirdiği, hisse senetlerindeki performans azalmasıyla beraber görülmüştür. Kriz sonrası dönemde halka ilk kez arz edilen hisse senetleri, kriz öncesindekilerde olduğu gibi kısa vadede pozitif ortalama anormal getiri göstermiştir. Kısa vadedeki düşük fiyatlamanın varlığı % 5,97'lik ilk gün ortalama anormal getirisi ile kanıtlanmıştır. 2009-2010 döneminde halka ilk kez arz edilen hisse senetlerindeki düşük fiyatlama, kriz öncesi dönemin aksine, uzun vadede de varlığını sürdürmüştür. Kriz sonrası dönemde 6. ay sonunda hesaplanan ortalama anormal getiri % 16,32 olarak bulunmuştur.

Summary:

Public offerings that provide external resources to firms can be defined as a sale of stock certificates by invitation and announcement to lots of investors that are unknown in advance. In the year of 2008 there has been a financial crisis occured in our country. Before (the years of 2006 and 2007) and after (the years of 2009 and 2010) the crisis, the initial offerings of the shares to the public examined in this thesis, the periods mentioned in the presence of underpricing cases were investigated. The initial public offerings at pre-crisis period have shown positive average abnormal returns in the short term and the existence of underpricing phenomenon was observed. In this period, the average initial abnormal return of the stocks found to be 8,70 % and -6,91 % at the end of the sixth month. The longer the maturity of underpricing was ineffective has been observed with the reduction in performance of stocks. The initial public offerings at post-crisis period, just like pre-crisis period, have shown positive average abnormal returns in the short term. The presence of the underpricing at the short term has been proven with 5,97 % initial average abnormal return. The underpricing of initial public offerings in the period of 2009-2010, unlike pre-crisis period, continued to exist in the long term. At the and of the sixth month of post-crisis period, the average initial abnormal return of the stocks found to be 16,32 %.