Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı

2008 krizi sonrası sosyal güvenlik harcamaları bağlamında Avrupa refah devleti

After 2008 crisis, European welfare state in the context of social security spendings

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375873 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2008 küresel finans krizi, 1929 Büyük Bunalımı'nın ardından yaşanan en şiddetli ekonomik kriz olup, en yıpratıcı etkisini Avrupa üzerinde göstermiştir. Bir ulus üstü yapı olan Avrupa Birliği'nde kriz yalnızca ekonomik olarak yaşanmamış, sosyal ve siyasal olarak da önemli sorunlar doğurmuştur. Refah devlet uygulamaları ve sosyal politika konusunda başarılı bir örnek olan Avrupa refah devleti, kriz sonrası yaşanan mali sorunlardan dolayı bazı değişim, dönüşüm ve reformlar yaşamıştır. Kriz sonrasında mali sağlığını kaybeden ve kamu borçları artan birçok Avrupa ülkesi, refah uygulamalarında ve sosyal politikalarında yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Anahtar kelimeler: 2008 Krizi, Avrupa Birliği, Avrupa refah devleti, Sosyal güvenlik harcamaları

Summary:

The severest financial crisis since the Great Depression of 1929, the 2008 global financial crisis has shown its most devastating impact on Europe. The European Union, a supranational institution, has experienced the crisis not only in economic but also in political and social terms. European welfare state which is a successful sample in terms of welfare practices and social policies has gone through several changes, transformations and reforms due to fiscal problems. Having lost their fiscal health and had rising public debt, most of the European countries have entered into the process of recalibration in terms of welfare practices and social policy. Keywords: 2008 crisis, European Union, European welfare state, Social security spendings