Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

2008 krizi sonrası yeniden yapılanan dünya ekonomisi

The restructuring of global economic after 2008 crisis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 271037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

çalışmada 2008 krizi sonrası gelişmelerle küresel aktörlerin değişen yaklaşımları ele alınmıştır.öncelikle küreselleşmenin teorik yapısı sunulmaktadır. Ayrıca küresel aktörkerinkriz öncesi ve sırasındaki konumları siyasi ve ekonomik eksenlerde ele alınmaktadır.Sonrasında 2008 krizi nedenleri teorik yaklaşımları ve nasıl yayıldığı açıklanmaktadır.Son bölümde ise yeniden şekillenen dünya ekonomisine ve başlıca aktörlerine yer verilmektedir.

Summary:

This study examinesthe changingapproches of global actors after 2008 cricis. First the theoretical background of globalization is presedent.Furthermore the pozitions of global actors in pre-crisis and post-crisis era are discussed from perspectives of economics and politics.Secondly reasons of 2008 crisis, theoretical approaches and its contagion are illustrated. Finally the change in world economics and in roles of main actors are addressed.