Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

2008 kriziyle başlayan süreçte işletmelerde kriz yönetimi ve kriz ile risk ilişkisi: Bir seramik işletmesinde uygulama

Crisis management in companies and relationship between crisis and risk during the period beginning with the 2008 crisis: An application in a ceramic company

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278458 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Birçok işletmenin 2008 ekonomik kriziyle birlikte zorluklarla karşılaştığı bilinen bir gerçektir Bununla birlikte, bazı işletmelerin krizlerden zarar almadan çıktıkları ve hatta krizin ortaya çıkardığı fırsatlardan yararlandıkları da bilinmektedir Bütün bu gelişmeler, işletmelerin kriz ve risk uygulamalarının önemini arttırmıştır Bu çalışmada, işletmelerin krizlere girmemeleri ya da krizlere girmeleri kaçınılmaz ise krizden en az zararla kurtulmaları amacıyla yapmaları gerekenler açıklanmaya çalışılmıştır Bu nedenle, kriz kavramına ve kriz türlerine değinilmiş, kriz yönetimi kavramı açıklanmış ve işletmelerin krizlerden başarıyla çıkmaları için oluşturmaları gereken kriz yönetimi yapıları ve yapmaları gereken uygulamalar ele alınmıştır Ayrıca işletmelerin, gerçekleştiğinde krizlere yol açabilecek risklere karşı önlem almaları için risk kavramını ve risk yönetimini bilmeleri gerekmektedir Bu nedenle çalışmada kriz ve risk ilişkisine değinilmiştir Kriz yönetimi ve kriz ile risk ilişkisi kapsamında, 2008 krizinden başarıyla çıkan,seramik sektöründeki bir işletmedeki uygulamalar ve uygulamaların etkinliği incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

It is a known fact that many companies faced with difficulties beginning with the economic crisis of 2008 Nonetheless, it is also known that some companies overcame the crisis without any loss Moreover, they benefited from the opportunities that the crisis revealed All of these increased the importance of the crisis and risk management applications of the companies In this thesis, the precautions that are necessary for preventing the companies from crisis or decreasing the losses if the crisis is not avoidable have been explained Therefore, the concept of crisis and the types of crises have been described, concept of crisis management has been presented and the structures that are to be established and the applications that are to be applied for overcoming the crises have been described ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.