Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

2008 küresel krizinin Türkiye'deki sigortacılık sektörü üzerine olan etkileri

2008 insurance sector on the effects of the global crisis of the Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434470 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1929 ekonomik buhranından sonra dünyayı etkisine almış olan ikinci büyük buhran olarak 2008 küresel krizinin olduğu iddia edilmektedir. Amerika'da mortgage sisteminin yol açmış olduğu bu kriz, dünyadaki birçok ülkeyi etkilemiş olduğu gibi, ekonomisi küreselleşen dünya şartları ile birlikte birçok ekonomiye entegre olmuş olan Türk ekonomisini de etkilemiştir. Söz konusu küresel krize neden olmuş olan mortgage sistemi, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin bir aktörü olarak bilinmektedir. Sistemin çöküşü ile birlikte bahsi geçen sektörler ülke ekonomilerini pek çok şekilde etkilemişlerdir. Her ne kadar birçok ekonomide birbirine bağlı şekilde işlemlerini gerçekleştiren bu iki sektörden sigortacılık sektörü, ayrı olarak düşünüldüğünde, günümüzde halen gelişmesini sürdürüp ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Çalışmada Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından olan sigortacılık sektörünün 2008 küresel krizinden ne denli etkilendiği hususlarında bilgi verme amacı güdülmüştür. İlk olarak finansal kriz olgusu incelenmiş, ardından sigorta kavramının dünyada ve ülkemizde nasıl ortaya çıktığı konuları işleyerek, sektörün kriz karşısında neler yaşamış olduğu belirtilmeye çalışılmıştır.

Summary:

It is alleged that the global crisis in 2008 is the second biggest one in the world after the economic crisis in 1929. This crisis has been caused by a mortgage system in the United States, as it affected many countries in the world. It also affected Turkey where many economies are integrated with the conditions of a globalized world economy. This mortgage system which caused global crisis is one of the member of the Banking and Insurance sectors. Together with the collapse of the system, these sectors have affected the economy of countries in many ways. Both of the sectors are connected to each other in many economies however when Insurance sector considered as a separate sector, it still contributes to the national economy which is developing at present time. In the study, it is aimed to give information how Insurance sector has been affected from the global financial crisis in 2008. Firstly, the fact of economic crisis examined then it approached how the concept of Insurance occured in our country and in the world and what are the things this sector had to face with it.