Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2008 yılı global krizinin Türk turizmine etkisi ve Antalya ili örneği

The effect of global crisis to Turkish tourism in 2008 and the example of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünyanın 1929 yılından sonra yaşadığı en büyük kriz olan 2008 krizinin faz değiştirerek devam ediyor olması ve bu krizin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin olmasının yanı sıra, toplam istihdamımıza da yüzde 10'a yakın katkıda bulunan turizm sektörünü etkilediği açıktır. Ülkemiz; 2008 global krizinin etkilerini 2010 yılında atlatmasına karşın, yapısal sorunlarımızın hasır altı edilmesine ilave olarak, 2015 yılı Kasım ayında Rus uçağının düşürülmesi ve sınırımızdan kaynaklanan terör olaylarının artışı, genelde ekonomimizde bozulmadan daha fazla oranda turizmimizi etkilediği anlaşılmaktadır. Nitekim; 2016 yılında turizmdeki gelir kaybımızın yüzde 40'lara dayandığı anlaşılmaktadır. Hem ekonomimizdeki bozulmanın devam etmesi, hem de turizm gelirlerindeki hızlı düşüş, önümüzdeki yıllarda toparlanmanın olumlu olması için, acil tedbirler almayı gerektirmektedir. Bu tedbirlerin başında yüzde 14 civarında bulunan tasarruf oranını yüzde 25'lerin üzerine çıkaracak yapısal tedbirlerin alınması yanında, tamamen güven unsuruna dayanan turizmi canlandırabilmek içinde, dış imajımızın sürat ile iyileştirilmesi ve iç güvenliğimizi geliştirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: 2008 krizi, Dünya Ekonomisi, Türkiye ekonomisi, Kriz etkisi,Antalya turizmi

Summary:

It is clear that the crisis of 2008, the largest crisis experience in the World after 1929, continues by changing its phase and this crisis has affected the tourism sector which contributes in our overall employment by up to ten percent, not to mention that it has had negative impacts on Turkish economy. Although our country recovered from the impacts of 2008 global crisis in 2010. It is seen that bringing down the russian jet in november 2015 and increas in terrorist incidents, which are caused our borders, affected our tourism in general at a rate higher than the distruption in our economy. In addition, to the fact that our structural problems were hushed up, in fact, our lost revenue in tourism in the 2016 was almost 40 percent. It is clear that both the ongoing disruption in our economy and rapid decline in tourism revenue s require that urgent steps be taken to get a positive recovery in the following years. While these measures require that constructional measures be taken in an effort to increase the saving rate, struggling around 14%, beyond 25%, it is certain that it will require us to take actions which will improve our foreign image rapidly and strengthen our national security, in order to boost the tourism which basically relies on the factor of safety. KeyWords : 2008 Crisis, World Economy, Turkish Economy, Crisis Effects, Antalya Tourism