Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı

2010 Avrupa krizi ve kamu borcu sorunu

2010 European crisis and the problem of public debt

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417869 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2008 Krizi'nin etkisini üzerinden atamayan Avrupa'da borç krizi adıyla yeni bir kriz meydana gelmiştir. Avrupa Borç Krizi, küresel krizin etkileriyle ülkelerin makroekonomik ve mali sıkıntılarının sentezi olarak karşımıza çıkmıştır. Krizden en çok etkilenen beş ülke ise; Yunanistan, İrlanda, İspanya, Portekiz ve İtalya olmuştur. Yunanistan, başta kamu borcu, işsizlik ve ikiz açık olmak üzere birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kalmıştır. İrlanda'da, konut sektörü ve bankacılık sıkıntılarına kamu borç stoku ve bütçe açığındaki artışlar da eklenince kriz meydana gelmiştir. Rekabet gücü azalan Portekiz'de kamu ve özel sektör borçları, cari açık ve bütçe açığı artışı ülkeyi zor duruma sokmuştur. İspanya'da konut ve bankacılık sektöründeki sıkıntılar, kamu borç stokunun ve özel sektör borçlarının artması ve işsizlik oranlarındaki artışlar krize neden olmuştur. İtalya'da ise kamu ve özel sektör borçları, bütçe açığındaki artışlar ve resesyon ülkeyi krize sürüklemiştir. Her ülkenin değişik mali ve ekonomik problemleri olmasına karşın, ülkelerin ortak sıkıntısı kamu borcudur. Krize karşı gerek AB ve IMF, gerekse AB ülkeleri büyük çaba harcamıştır. Bu çalışmada Mortgage Krizi ve Avrupa Krizi'nin kamu borcu sorunu olan ülkeleri krize nasıl sürüklediği ve krize karşı hangi tedbirler alındığı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Küresel Kriz, AB, Borç Krizi, Kamu Borcu.

Summary:

The Europe which could not manage to get over from Global Finance Crisis, faced a new crisis which is named as ''Debt Crisis''. European Debt Crisis appeared as a synthesis of the effects of global crisis and the macroeconomic and financial troubles of the countries. The countries which were most-affected by crisis areGreece, Ireland, Spain, Portugal and Italy. Greece has been obliged to deal with many problems, especially public debt, unemployment and twin deficit. In Ireland, crisis took place when the public debt stock and increase in budget deficit were added to troubles in the housing and banking sectors. Increase in public and private debts, current deficit and budget deficit, put Portugal ,whose competitiveness declined, in a difficult position problems in housing and banking sectors, increase in public debt stock, private debts and unemployment caused crisis in Spain. In Italy, public and private debts, increase in budget deficit and the recession, lead the country into crisis. Even every country has different financial and economical problems, the common problem is the public debt. The European Union (EU), International Monetary Fund and EU-member countries made great efforts against the crisis. The mortgage crisis and how the EU drifted into debt crisis, what measured have been taken are analyzed in this study. Keywords: Mortgage Crisis, EU, Debt Crisis, Public Debt Problem.