Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2011-2014 yılları arasında çocuk nöroloji servisine yatan epilepsi hastalarının özellikleri

2011-2014 yılları arasında çocuk nöroloji servisine yatan epilepsi hastalarının özellikleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2011-2014 YILLARI ARASINDA ÇOCUK NÖROLOJİSİ SERVİSİNE YATAN EPİLEPSİ HASTALARININ ÖZELLİKLERİ AMAÇ: Erken çocukluk dönemi epilepsi olgularının demografik ve klinik özelliklerini, seçilen tedavi modalitelerini, olguların nöbet prognozlarını ve nörogelişimsel prognozlarını incelemek ve etkili prognositik faktörleri saptamak amaçlandı YÖNTEM: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'na 1 Ocak 2011- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvurmuş ve Çocuk Nörolojisi servisine yatışı yapılmış hastaların epikriz raporları retrospektif olarak incelendi Çalışma grubumuzu yatışı esnasındaki kronolojik yaşları 1-60 ay arasında olan ve en az iki yıl takip edilmiş 173 epilepsi tanılı hasta oluşturdu Olguların prenatal, natal ve postnatal dönemlerine ait bilgiler, hastanemiz bilgisayar veri tabanından, hastaların geçmiş epikrizlerinden ve poliklinik dosyalarından elde edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

FEAUTURES OF EPILEPSY PATIENTS WHICH HAVE BEEN HOSPITALIZED IN PEDIATRIC NEUROLOGY DEPARTMENT BETWEEN 2011-2014 OBJECTİVE: Objective of this study is to evaluate demographic and clinical features, chosen treatment regimes, long term neurodevelopmental and seizure outcomes and to detect significant prognostic factors of early childhood epilepsy patients METHODS: This sudy was performed at Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology Between 1 January 2011 and 31 December 2014 173 patients were included which were 1-60 months old when they have been hospitalized and followed-up at least 2 years in our study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.