Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

2013-2018 yılları arasında Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU (Mutabakat Zaptı) kapsamında performans analizi

Performance analysis of Turkish Flag vessels within the scope of Paris MoU (Memorandum of Understanding) between 2013-2018

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 550355 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Deniz taşımacılığının her türlü avantajının yanında aynı zamanda her sektörde olduğu gibi dezavantajları da vardır Bunları sınıflandırırsak deniz ve çevre kirliliği , hava şartları ve doğa koşulları gereği zaman konusunda geçikmeler, korsan saldırıları yükü ve personeli riske atıcı durumlar, gemi yanaşma kalkma ve demirleme için gerekli alt yapının sağlanamaması ve kredi temininde zorluklar bu konudaki dezavantajlar olarak sayabiliriz Karşımıza çıkan dezavantajların önüne geçebilmek ve riskleri en aza indirmek için ulusal ve uluslararası önlemler alınmaktadır Klas kuruluşları, 19 yüzyılda, gemilerdeki kayda değer teknik gelişmelere katkıda bulunan, sigorta amaçlı gemilerin denize elverişliliğini sağlamak için kurulmuştur Devletlerin güvenlik politikaları geliştirmesi konusunda onlara teşvik sağlamıştır (Boisson,1999) Önlemlerin alınması ve bir takım gelişimlerim sağlanması sonrası gemiler birçok kurum ve kuruluş tarafından denetlenir hale gelmiştir Gemi üzerinde bilindiği gibi birçok kurum ve kuruluş denetleme hakkına sahiptir fakat onların dışında denetim ve denetleme gücüne sahip üçüncü sahışlar ve organizasyonlar da söz konusudur Kiracı, broker, yük sahibi ve sigorta organizasyonlarını gemi ile doğrudan temas halinde olan kuruluşlar olarak örnek verebiliriz ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In addition to all the advantages of maritime transport, there are also disadvantages as in every other sector If we classify them, there are namely: marine pollution, environmental pollution, time delays due to extreme weather conditions, pirate attacks and rising security threats to the personnel, lacking infrastructure in terms of docking, anchoring or taking-off, as well as difficulties in obtaining credit, which can be counted as disadvantages in this regard National and international measures are taken for each of these factors in order to prevent the disadvantages and to minimize the risks For instance, the class organizations were established in the nineteenth century to provide the seaworthiness of ships for insurance purposes, which contributed to significant technical developments on ships They have encouraged governments to develop certain security policies (Boisson, 1999) As these measures were taken and certain improvements were made, the ships became audited by many institutions and organizations There are various institutions and organizations which have the right to control the ships, but apart from them there are also third parties and other organizations that have the power to audit and to supervise Port State Control (PSC) is one such example of third party controls We have attempted to conduct a performance analysis of Turkish flag ships in our study as we have designed a comparative cross-sectional study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.