Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / İlköğretim Bilim Dalı

2013 yılı 8. sınıf TEOG sınavı matematik sorularının Singapur PSLE sınav soruları ile karşılaştırmalı analizi

Comparative analysis of 2013 8 th grade teog exeminationmathematics questions with respect to Singapore's PLSE examquestions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 586837 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan 8. Sınıf TEOG sınavı matematik soruları ile eğitim politikası olarak kendini kanıtlamış Singapur eğitim sisteminin uyguladığı PSLE sınavı matematik sorularını karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Singapur, PISA ve TIMSS gibi uluslararası yapılan sınavlarda ilk beş sırada yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye ve Singapur'un uyguladığı eğitim politikasını, sınav sistemlerinin benzerlik ve farklılıklarını incelemek önemlidir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında PSLE, TEOG1 ve TEOG2 sınavında ağırlıklı olarak çok adımlı çözüm gerektiren soru bulunmaktadır. Soyutluk derecelerine göre Geometri alanında PSLE (%91.7), TEOG1 (%75) ve TEOG2 (%75) olup üç sınavda da açıklayıcı durumlar ağırlıktadır. Sayılar alanında ise PSLE (%80.6) açıklayıcı durumlar, TEOG1 (%81.3) pür matematik ve TEOG2 (%100) soruların tamamı pür matematik olup farklılaştığı görülmektedir. Olasılık-İstatistik ve Cebir alanında PSLE ve TEOG1 sınavında müfredatta yer almadığından soru sorulmamıştır. TEOG2 sınavında %50'si, Cebir alanında ise %62.5'i pür matematik içeren sorudan oluşmaktadır. Cevap tiplerine göre Geometri alanında TEOG1 ve TEOG2 sınavında sorular genel olarak sayısal cevap içermektedir. PSLE sınavında ise soruların %58.4'ü açıklama ve çözüm gerektiren sorudan oluşmaktadır. Bilişsel yeterliliğe göre incelenirse Geometri alanında TEOG1 sınavında soruların tamamı kavramsal anlama gerektirmektedir. TEOG2 sınavında soruların %87.5'i kavramsal anlama %12.5'i problem çözme odaklı sorudan oluşmaktadır. PSLE sınavında ise %58.3'ü kavramsal anlama kalanı da problem çözme odaklı sorulardır. Sayılar alanında ise PSLE sınavında %69.5'i problem çözme kalanı da kavramsal anlama gerektiren sorulardır. TEOG sınavlarında ise %68.8'i kavramsal anlama, %18.7'si yöntem uygulama ve %12.5'i problem çözme odaklı sorudan oluşmaktadır. Olasılık-İstatistik ve Cebir alanları PSLE ve TEOG1 sınav müfredatında yer almamaktadır. TEOG2 sınavında ise Olasılık-İstatistik alanında tamamı kavramsal anlama gerektirirken Cebir alanında ise %62.5'i kavramsal anlama, %25'i problem çözme, %12.5'i yöntemi uygulama gerektiren sorudan oluşmaktadır.

Summary:

In this study, it is aimed to compare mathematics questions of 8th grade TEOG exam which is applied for the first time in 2013-2014 academic year and mathematics questions of PSLE ​​exam applied by Singapore education system which proved itself as education policy. Singapore is ranked in the top five in international exams such as PISA and TIMSS. Therefore, it is important to examine the similarities and differences between Turkey and Singapore's education policy and the test systems. When the results of the research are examined PSLE, TEOG1 and TEOG2 exams are mainly questions that require multi-step solution. Based on the degree of abstraction in the field of Geometry PSLE ​​(91.7%), TEOG1 (75%) and TEOG2 (75%) and in all three exams explanatory situations are donimant. In the field of numbers, it is seen that PSLE ​​(80.6%) explanatory situations, TEOG1 (81.3%) pure mathematics and TEOG2 (100%) all questions are pure mathematics and they differ. Since Probability-Statistics and Algebra fields were not included in the PSLE and TEOG1 exam syllabus, no questions has been asked. 50% of TEOG2 exam and 62.5% of algebra field consist of pure mathematics questions. According to the answer types, in the field of Geometry, the questions in TEOG1 and TEOG2 exam generally contain numerical answers. In the PSLE ​​exam, 58.4% of the questions consist of questions that require explanation and solution. In terms of cognitive competence, all the questions in the TEOG1 exam in the field of Geometry require conceptual understanding. In TEOG2 exam, 87.5% of the questions consist of conceptual comprehension and 12.5% ​​of the questions are focused on problem solving. In the PSLE exam, 58.3% were conceptual comprehension and the rest were problem-solving focused questions. In the field of numbers, 69.5% of the PSLE ​​exams are questions that require conceptual understanding. In TEOG exams, 68.8% consists of conceptual understanding, 18.7% consists of method application and 12.5% consists of problem-solving focused questions. Probability-Statistics and Algebra fields were not included in the PSLE and TEOG1 exam syllabus. In TEOG2 exam, all the questions in Probability-Statistics field require conceptual comprehension, whereas in Algebra field 62.5% consists of conceptual understanding, 25% problem solving and 12.5% method application.