Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı

2013 yılında İstanbul'da yapılan 'Toplu Taşımacılık ile Büyüyün' küresel kampanyasının söylem çözümlemesi

Discourse analysis of 'Grow with Public Transport' global campaign held in 2013 in İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2013 yılında dünyanın pek çok şehri ile eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirilen "Toplu Taşımacılık ile Büyüyün" küresel kampanyasının söylem çözümlemesini göstergebilim yöntemiyle yapma amacı olan bu çalışma, teori ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümlerde teori kısmı kapsamında söylem çözümlemesi, göstergebilim ve bunlarla ilişkili olan yorumbilgisi, refleksiyon vb kuramlar yer almaktadır. Uygulama aşaması olan üçüncü bölümde söz konusu kampanya görselleri içerik ve işlev açısından reklam söylemi bağlamında ele alınmakta olup oluşturulan anlam üretim süreci, içerik ve biçim arasındaki etkileşim incelenmiş ve anlamın özneden bağımsız olmadığı, öznenin dünya ile etkileşimi neticesinde oluştuğu ve anlamın keşfedilmediği, ancak oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Söylem çözümlemesi, göstergebilim, reklam söylemi, refleksiyon, yorumbilgisi, küresel kampanya, toplu taşımacılık, iletişimsel eylem.

Summary:

This study aiming at making discourse analysis of 'Grow Wıth Public Transport' Global Campaign held in 2013 in Istanbul together with many cities worldwide comprises two phasess: theoretical and implementation. The supporting theory is semiotics. The first and second parts cover the theoretical phase including theories of discourse analysis, semiotics, hermenutics and reflexion having close relationship with each other. The third part of this study comprises the implementation phase which covers the analysis of campaign visuals in terms of content and function within advertising discourse context. The topics dicussed in this part are production of meaning, interaction of content and form during meaning production. The results of this study are that meaning which is not apart from the subject is constructed as a result of interaction between subject and material world, which asserts that meaning is not discovered but constructed. Key Words: Discourse analysis, semiotics, advertising discourse, reflexion, hermenutics, global campaign, public transportation, communication of action