Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Basın ve Yayın Anabilim Dalı

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde retoriksel stratejiler

Rhetorical strategies in 2014 Presidential election

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438234 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halkoylaması ile yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki adaylar, Ekmeleddin İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Selhattin Demirtaş'ın seçim kampanyalarında kullandıkları retoriksel stratejilerin irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, retorik teorisi içinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan ve yeni/çağdaş retorik olarak adlandırılan retoriksel yaklaşımların kuramsal bakış açısıyla 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi retoriksel bir durum olarak ele alınmış ve katılımcı eleştirel retoriğin yöntemsel perspektifi benimsenmiştir. Araştırmada adayların ürettikleri retoriğin bağlamı olarak seçim kampanyaları incelenmiş, katılımcı eleştirel retoriğin yöntemsel perspektifiyle, adayların katıldıkları Diyarbakır, İstanbul ve İzmir mitingleri/toplantılarında katılımlı gözlemle veri toplanmış, adayların seçim kampanyalarının hazırlığında ve işleyişinde çalışanlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu verilerle birlikte kampanya sürecinde adayların yaptıkları seçim bildirgesi tanıtım toplantıları, miting/toplantı konuşmaları ve TRT propaganda konuşmalarında kullandıkları retoriksel stratejiler analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, İhsanoğlu'nun başvurduğu başlıca retoriksel stratejilerin uzlaşmacılık, akademik ve uluslararası diplomatik deneyimler ve sakin, rasyonel kişilik üzerinde temellenirken; Erdoğan'ın retoriksel stratejilerinin hizmet siyaseti, milli iradestatüko karşıtlığı ve cesur, meydan okuyucu bir kişilik üzerinde inşa edildiği; Demirtaş'ın retoriksel stratejilerinin ise radikal demokrasi ilkelerine dayalı bir halklar arası eşdeğerlik ilişkisi üretmeye dönük olarak kurgulandığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, adayların başvurduğu retorik stratejilerin dahil oldukları siyasal hareketlerin konjonktürel konumlanışlarını, kırılmalarını ve dönüşümlerini betimlediği ifade edilmiştir. Anahtar kelimeler: Retorik, katılımcı eleştirel retorik, cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim kampanyaları.

Summary:

This dissertation aims to examine the rhetorical strategies used by the candidates Ekmeleddin İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan and Selahattin Demirtaş in presidential elections held on August 10th 2014 in a referendum format for the first-time in Turkey. The study deals with 2014 Presidential Election with a theoretical perspective based on new / modern rhetoric that developed in the second half of 20th century within the Rhetoric Theory and uses methodological perspective of participatory critical rhetoric. Election campaigns of the candidates were examined as the context of the rhetoric, and the data was collected from the meetings of the candidates held in Diyarbakır, İstanbul and İzmir through participant observation method with methodological perspective of participatory critical rhetoric and a series of interviews were conducted with those involved in the organization of these election campaigns. In addition, rhetorical strategies used in election bulletin introduction meetings, the speeches they made in meetings and propaganda speeches broadcast on TRT were also analyzed. According to the findings, the main strategies adopted by İhsanoğlu were conventionalism, academic and international political experiences as well as calm and rational personality. The rhetorical strategies of Erdoğan were found to be based on serving, national will, antistatus quo discourse as well as bold and aggressive personality. As for the rhetorical strategies of Demirtaş, it was found that they were based on equality among peoples according to radical democracy principles. In conclusion, the rhetorical strategies adopted by the candidates clearly define the conjectural positions, fractions and transformations of the political movement they belong to. Key Words: Rhetoric, participatory critical rhetoric, presidential elections, election campaigns.