Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

2018

2014 Soma Maden Faciası'nın medya ve ideoloji bağlamında Türk internet basınında temsili

Representation of 2014 Soma mine disaster in Turkish internet press in the context of media & ideology

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 522029

Tezi Bul
Özet:

Bilinen tarihin ilk dönemlerinden beri bilgi edinmek ve haberdar olmak; bilgi birikimlerini, bilişsel kapasitelerini, yaşam kalitelerini ve güvenliklerini arttırdığı için insanların en önem verdiği toplumsal faaliyetlerin başında gelmiştir. Günümüzde bireylerin yakın çevrelerinden dünyanın farklı ülkelerine kadar değişik yerlerde meydana gelen olaylardan haberdar olmak ve değerlendirmek için gazetelerden faydalanmakta, gelişen internet teknolojisi sayesinde haber faaliyetlerinin hızı ve kapasitesi süratle artmaktadır. Ancak gazetecilik, haberin hızı ve kapasitesine paralel olarak, biçim ve içeriğinin de değiştiği şeklindeki eleştirilere her geçen gün daha şiddetle maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin başında da ideolojinin haberin yapısal bütünlüğüne ne şekilde etki ettiği ile ilgilidir. Okuduğunuz çalışmada 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve dünya gündemini uzun süre işgal etmiş olan Manisa-Soma Maden Faciası sonrasındaki 30 günlük süre içerisinde, olayla ilgili Hürriyet, Habertürk, Sabah, Yeni Akit, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin internet sitelerinde yayınlanan haberler Teun A. van Dijk'ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi kullanılarak, gazetelerin benimsedikleri ideolojilerin haberin yapısal bütünlüğüne ne şekilde etki ettiği araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda gazetelerin, teorik olarak ideolojik bir boyutu olmayan bir olayın haberlerinde bile ideolojik mücadeleyi söylem yoluyla sürdürdükleri saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Söylem, İdeoloji, Hegemonya, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Soma

Summary:

Since the early days of the known history; getting information and being informed have become one of the most important social activities of people, because it increases knowledge, cognitive capacities, quality of life and security. Nowadays, individuals are benefiting from newspapers in order to be aware of and evaluate events happening from their close circles to the various in different countries of the world, and the speed and capacity of news activities are rapidly increasing, thanks to the developing internet technology. However, journalism is exposed to the criticism more and more which the changes in parallel with the speed and capacity of news that its form and content have changed. At the beginning of these criticisms is how the ideology affects the structural integrity of the news. In this study you have read, by using Teun A. van Dijk's method of critical discourse analysis, it has been researched how news published in the internet sites of Hürriyet, Habertürk, Sabah, Yeni Akit, Cumhuriyet and Evrensel newspapers of Turkey, influence the structural integrity of news of the ideologies they have adopted, during the 30 day period following the Manisa-Soma Mining Facility Disaster, which took place on May 13, 2014 and occupied the world agenda for a long time. The findings of this study has been determined that the newspapers continued the ideological campaign through discourse, even in the news of an event did not have a theoretical ideological dimension. Keywords: Discourse, Ideology, Hegemony, Critical Discourse Analysis, Soma