Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

2015

2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin medyada temsili

Representation of the 2014 Turkish Presidency elections in media

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 431208

Tezi Bul
Özet:

Medyanın en önemli işlevi halkı bilgilendirmektir. Halk medyadan aldığı bilgiler ya da izledikleri doğrultusunda; inanacaklarını, ideolojilerini, hayat tarzlarını belirler ve değiştirir. Bu doğrultuda medya insanları etkileme yönünde çok büyük bir güçtür. İnsanları etkileme açısından büyük bir güce sahip olması nedeniyle de özellikle seçim zamanlarında medyanın önemi; seçime katılan adaylar bakımından daha farklı bir yer arz etmektedir. 10 Ağustos 2014 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudan halk oylamasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda seçim süreci 3 aday ile sürdürülmüştür. Adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş olmuştur. Seçimi; kullanılan oyların % 51.79'unu alarak Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır (ysk.gov.tr). İyi hazırlanmış bir propaganda çalışması, kitleler üzerinde inandırıcılık ve hakimiyet kazanılması bakımından önemli bir figürdür. 10 Ağustos 2014 Seçimi için de adaylar birçok ilde mitingler düzenleyerek ve çeşitli basın açıklamalarında bulunarak propaganda çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Fakat dikkat çekilmesi gereken önemli nokta; medyanın bu çalışmaları hangi taraftan bakarak yansıttığıdır. Medya, haberleri kendi ideolojileri doğrultusunda ya da olduğu gibi halka yansıtabilmektedir. Çalışma, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin medyada nasıl temsil edildiğini araştırmak amaçlı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında yayınlanan Hürriyet, Sabah, Sözcü, Evrensel gazetelerinin ana sayfalarında yayınlanan seçim haberleri incelenerek, karşılaştırmalı olarak bir söylem analizi yapılmıştır. Gazete haberlerinin 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında seçilmiş olmasının nedeni; hem seçim tarihine yakın olması, hem de YSK'nın adaylar için uyguladığı propaganda yasağı tarihinden, 10 Ağustos 2014 tarihine kadar gazetelerde çıkacak olan haberlerin, araştırma analizlerini doğru sonuçlara ulaştıracağından dolayıdır. Gazetelerin aynı haberleri ne şekilde verdikleri ya da gündemi belirlemede nasıl bir yol izledikleri; onların ideolojik bakış açılarının da birer kanıtı olmuştur. Ek olarak; 3 Ağustos 2014 tarihinde, seçim yasaklarının akabinde TRT'de YSK'nın izniyle yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı Adayları Propaganda Konuşmaları"nın da söylem analizleri yapılmıştır. 3 Ağustos 2014 tarihinde TRT'de yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı Adayları Propaganda Konuşmaları" programında aday İhsanoğlu ve Demirtaş yaklaşık 15, aday Erdoğan ise yaklaşık 11 dakika konuşmuşlardır. Araştırma dahilinde her bir adayın konuşması üzerinden yapılan söylem analizlerinde, 3 adayın da halka karşı farklı yaklaşım, hitap ve ifade tarzlarının olduğu saptanmıştır. Bu farklılıklar; her bir adayın kendi perspektiflerinin, halka yansıtıldığı bir propaganda sahasıdır. Sonuç olarak inceleme kapsamında yer alan Hürriyet, Sabah Evrensel ve Sözcü gazetelerinin 3-9 Ağustos 2014 tarih aralığında; 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili ana sayfalarında yayınladıkları haberlerde farklı ideolojik yaklaşımlar sergiledikleri belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Medya, Söylem Analizi, Propaganda, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Summary:

The most significant function of the media is to inform the society. Society determines and adapts its beliefs, ideologies and life styles in line with the information it gets from the media or according to what it watches. Therefore, the media is a very strong power that is capable of affecting people. Owing to its power of affecting people, especially at times of alections, the media gets a specia concern for candidates attending the elections. In turkish Republic, electition of the president was first performed by means of public voting via referendum on August 10th, 2014. Election process was carried out with 3 candidates, who are Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu and Selahattin, Demirtaş. Recep Tayyip Erdoğan, having %51.79 of the votes, was the winner of the election (ysk.gov.tr). A well-prepared propagana, presents a significant figure for achiving congency and sovereignty over crowds. For the election held on August 10th,2014; candidates pursued their propaganda Works by organizing meetings in several cities and giving pres briefings. But, the important point that has to be painted out is from which perspective the media reflects all these effords. The media may reflect the news to public either in accordance with its own ideologies or as they actually are. This study was conducted with the aim to analyze how August 10th, 2014 election was reflected by the media. With this scope, a comperative discourse analysis was performed by examining the news, regarding the election, which was broadcasted on the main pages of the following newspapers: Hürriyet, Sabah, Sözcü, Evrensel during the time period between 03/08/2014 and 09/08/2014. In this manner, both how the same news was reflected in different newspapers, and also the way. They chose in stting the agenda are determined to be the prof of their ideological points of views. Moreover, another ""discourse analysis was also performed fort he "Propaganda speeches of the candidates for presidency" that broadcasted in TRT, on 03/08/2014 following the pre-election restrictions, with the courtesy of YSK (the Supreme Election Committee). The own words of candidates reflect what they want to Express in general; and as it is a direct broadcast on TV, these do not create a dilenma causing sociaty to question whether they are right or wrong. The reasosns for choosing the time period between 03/08/2014 and 09/08/2014; are both this period is very close to the election, and also the news that were broadcasted in between the pre-election restrictions and 10/08/2014, would anable the research analysis to end up with the correct results. On the TV programme broadcasted as TRT on 03/08/2014, "Propaganda speecies of the Candidates for Presidency", candidates Ekmeleddin İhsanoğlu and Selahattin Demirtaş spoke almost for 15 minutes and Recep Tayyip Erdoğan for 11 minutes. Discourse analysis performed within the content of this research, it is determined that each three candidates has different styles of adress and expression. These distinctnesses are means of propaganda by which each candidate express his own perspective to public. As a result. İt is determined that newspapers, Hürriyet, Sabah, Evrensel and Sözcü presensented different ideologial approaches in the news, broadcasted an their main page, at the dates between 03/08/2014 and 09/08/2014 regarding the presidential elections of 10/08/2014 Keywords: The Media, Discourse Analysis, Propaganda, Presidency Elections